Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

SavedModelBundle.Loader

public static final class SavedModelBundle.Loader

SavedModel'i yüklemek için seçenekler.

Kamusal Yöntemler

SavedModelBundle
yük ()
Yapılandırılmış seçeneklerle bir SavedModelBundle yükleyin.
SavedModelBundle.Loader
withConfigProto (bayt [] configProto)
Modeli yüklerken oluşturulan Session nesnesinin konfigürasyonunu ayarlayın.
SavedModelBundle.Loader
withRunOptions (bayt [] seçenekleri)
Model başlatma işlemlerini yürütürken kullanılacak seçenekleri ayarlar.
SavedModelBundle.Loader
withTags (String ... etiketleri)
Kaydedilen modeldeki belirli grafiği tanımlayan etiket kümesini yüklemek için ayarlar.

Devralınan Yöntemler

Kamusal Yöntemler

genel SavedModelBundle yükü ()

Yapılandırılmış seçeneklerle bir SavedModelBundle yükleyin.

genel SavedModelBundle.Loader withConfigProto (bayt [] configProto)

Modeli yüklerken oluşturulan Session nesnesinin konfigürasyonunu ayarlayın.

Parametreler
configProto Serileştirilmiş ConfigProto protokol arabelleği .

genel SavedModelBundle.Loader withRunOptions (bayt [] seçenekleri)

Model başlatma işlemlerini yürütürken kullanılacak seçenekleri ayarlar.

Parametreler
seçenekler Serileştirilmiş RunOptions protokol tamponu .

public SavedModelBundle.Loader withTags (String ... etiketleri)

Kaydedilen modeldeki belirli grafiği tanımlayan etiket kümesini yüklemek için ayarlar.

Parametreler
etiketleri yüklenecek belirli MetaGraphDef'i tanımlayan etiketler.