Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow po stabilnej zamianie .

Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

EagerSession.Options

publiczna klasa statyczna EagerSession.Options

Metody publiczne

EagerSession.Options
async (wartość logiczna)
Kontroluje sposób wykonywania wysłanych operacji.
EagerSession
budować ()
Tworzy chętną sesję z wybranymi opcjami.
EagerSession.Options
config (wartość bajtu [])
Konfiguruje sesję w oparciu o dane znalezione w dostarczonym buforze, który jest serializowanym protokołem konfiguracji TensorFlow.
EagerSession.Options
devicePlacementPolicy (wartość EagerSession.DevicePlacementPolicy )
Kontroluje, jak postępować, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektóre tensory wejściowe nie znajdują się na tym urządzeniu.
EagerSession.Options
resourceCleanupStrategy (wartość EagerSession.ResourceCleanupStrategy )
Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public EagerSession.Options async (wartość logiczna)

Kontroluje sposób wykonywania wysłanych operacji.

W przypadku ustawienia wartości true każda operacja jest wykonywana asynchronicznie (w takim przypadku niektóre operacje mogą zwracać „niegotowe” dane wyjściowe). W przypadku ustawienia wartości false wszystkie operacje są wykonywane synchronicznie.

Wykonanie synchroniczne jest używane domyślnie.

Parametry
wartość true dla wykonywania asynchronicznego, false dla synchronicznego.

public EagerSession build ()

Tworzy chętną sesję z wybranymi opcjami.

publiczna konfiguracja EagerSession.Options (wartość bajtu [])

Konfiguruje sesję w oparciu o dane znalezione w dostarczonym buforze, który jest serializowanym protokołem konfiguracji TensorFlow.

Ostrzeżenie: obsługa tej funkcji może ulec zmianie, ponieważ protokoły TensorFlow mogą w przyszłości nie być obsługiwane na publicznych punktach końcowych.

Zobacz też: config.proto

Parametry
wartość serializowany protokół konfiguracji

public EagerSession.Options devicePlacementPolicy (wartość EagerSession.DevicePlacementPolicy )

Określa, jak postępować, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektóre tensory wejściowe nie znajdują się na tym urządzeniu.

SILENT jest używany domyślnie.

Parametry
wartość zasady do zastosowania

public EagerSession.Options resourceCleanupStrategy (wartość EagerSession.ResourceCleanupStrategy )

Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

IN_BACKGROUND jest używane domyślnie.

Parametry
wartość strategia do użycia