org.tensorflow

Definiuje klasy do budowania, zapisywania, ładowania i wykonywania modeli TensorFlow.

Aby rozpocząć, zapoznaj się z instrukcją instalacji.

Przykład LabelImage demonstruje użycie tego interfejsu API do klasyfikowania obrazów przy użyciu wstępnie przeszkolonej splotowej sieci neuronowej o architekturze Inception . To demonstruje:

  • Konstrukcja wykresu: użycie klasy OperationBuilder do skonstruowania wykresu w celu dekodowania, zmiany rozmiaru i normalizacji obrazu JPEG.
  • Ładowanie modelu: użycie Graph.importGraphDef() do załadowania wstępnie wyszkolonego modelu początkowego.
  • Wykonanie wykresu: użycie sesji do wykonania wykresów i znalezienia najlepszej etykiety dla obrazu.

Dodatkowe przykłady można znaleźć w repozytorium tensorflow/Java GitHub.

Interfejsy

Środowisko wykonania Definiuje środowisko do tworzenia i wykonywania Operation TensorFlow s.
Wykres.WhileSubgraphBuilder Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która zastępuje metodę buildSubgraph w celu zbudowania podgrafu warunkowego lub treściowego dla pętli while.
Argument <T> Interfejs zaimplementowany przez operandy operacji TensorFlow.
Operacja Wykonuje obliczenia na tensorach.
Konstruktor operacji Konstruktor dla Operation s.

Zajęcia

Chętna sesja Środowisko do szybkiego wykonywania operacji TensorFlow.
EagerSession.Opcje
Wykres Wykres przepływu danych reprezentujący obliczenia TensorFlow.
GrafOperacja Implementacja Operation dodana jako węzeł do Graph .
Konstruktor operacji graficznych OperationBuilder do dodawania GraphOperation s do Graph .
Wyjście <T> Symboliczne dojście do tensora utworzone przez Operation .
Pakiet zapisanych modeli SavedModelBundle reprezentuje model załadowany z magazynu.
SavedModelBundle.Loader Opcje ładowania SavedModel.
serwer Serwer TensorFlow działający w procesie, do użytku w szkoleniach rozproszonych.
Sesja Sterownik do wykonywania Graph .
Sesja.Uruchom Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.
Sesja. Biegacz Uruchom Operation s i oceń Tensors .
Kształt Prawdopodobnie częściowo znany kształt tensora wytworzonego w wyniku operacji.
Tensor <T> Statycznie typowana tablica wielowymiarowa, której elementy są typu opisanego przez T.
TensorFlow Statyczne metody narzędziowe opisujące środowisko wykonawcze TensorFlow.
Tensory Bezpieczne dla typu metody fabryczne do tworzenia obiektów Tensor .

Wyliczenia

Typ danych Reprezentuje typ elementów w Tensor jako wyliczenie.
EagerSession.DevicePlacementPolicy Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy wykonać operację na danym urządzeniu, ale na tym urządzeniu nie ma niektórych tensorów wejściowych.
EagerSession.ResourceCleanupStrategy Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Wyjątki

Wyjątek TensorFlow Zgłoszono niesprawdzony wyjątek podczas wykonywania wykresów TensorFlow.