Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow po stabilnej zamianie .

Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

SavedModelBundle.Loader

publiczna statyczna klasa końcowa SavedModelBundle.Loader

Opcje ładowania SavedModel.

Metody publiczne

SavedModelBundle
obciążenie ()
Załaduj SavedModelBundle ze skonfigurowanymi opcjami.
SavedModelBundle.Loader
withConfigProto (bajt [] configProto)
Ustaw konfigurację obiektu Session utworzonego podczas ładowania modelu.
SavedModelBundle.Loader
withRunOptions (opcje bajtu [])
Ustawia opcje używane podczas wykonywania operacji inicjowania modelu.
SavedModelBundle.Loader
withTags (tagi String ...)
Ustawia zestaw etykiet, które identyfikują określony wykres w zapisanym modelu do wczytania.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public SavedModelBundle load ()

Załaduj SavedModelBundle ze skonfigurowanymi opcjami.

public SavedModelBundle.Loader withConfigProto (bajt [] configProto)

Ustaw konfigurację obiektu Session utworzonego podczas ładowania modelu.

Parametry
configProto Szeregowany bufor protokołu ConfigProto .

public SavedModelBundle.Loader withRunOptions (opcje bajtu [])

Ustawia opcje używane podczas wykonywania operacji inicjowania modelu.

Parametry
opcje Bufor protokołu Serialized RunOptions .

public SavedModelBundle.Loader withTags (tagi String ...)

Ustawia zestaw etykiet, które identyfikują określony wykres w zapisanym modelu do wczytania.

Parametry
tagi tagi identyfikujące konkretną MetaGraphDef do załadowania.