Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow po stabilnej zamianie .

Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

SavedModelBundle

klasa publiczna SavedModelBundle

SavedModelBundle reprezentuje model ładowany z magazynu.

Model składa się z opisu obliczeń ( Graph ), Session z tensorami (np. Parametrami lub zmiennymi na wykresie) zainicjowanych wartościami zapisanymi w pamięci oraz opisu modelu (serializowana reprezentacja bufora protokołu MetaGraphDef ).

Klasy zagnieżdżone

klasa SavedModelBundle.Loader Opcje ładowania SavedModel.

Metody publiczne

unieważnić
zamknij ()
Zwalnia zasoby ( Graph i Session ) powiązane z zapisanym pakietem modeli.
Wykres
wykres ()
Zwraca wykres opisujący obliczenia wykonane przez model.
statyczny SavedModelBundle
load (tagi String exportDir, String ...)
Załaduj zapisany model z katalogu eksportu.
static SavedModelBundle.Loader
loader (String exportDir)
Załaduj zapisany model.
bajt[]
metaGraphDef ()
Zwraca zserializowany bufor protokołu MetaGraphDef powiązany z zapisanym modelem.
Sesja
sesja ()
Zwraca Session z którą należy wykonać obliczenia przy użyciu modelu.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public void close ()

Zwalnia zasoby ( Graph i Session ) powiązane z zapisanym pakietem modeli.

publiczny wykres Graph ()

Zwraca wykres opisujący obliczenia wykonane przez model.

public static SavedModelBundle load (String exportDir, String ... tags)

Załaduj zapisany model z katalogu eksportu. Ładowany model należy utworzyć za pomocą interfejsu API zapisanego modelu .

Ta metoda jest skrótem dla:

SavedModelBundle.loader().withTags(tags).load();
 

Parametry
exportDir ścieżka do katalogu zawierającego zapisany model.
tagi znaczniki identyfikujące określony metagraphdef do załadowania.
Zwroty
  • pakiet zawierający wykres i powiązaną sesję.

public static SavedModelBundle.Loader loader (String exportDir)

Załaduj zapisany model.

Zwraca obiekt Loader który może ustawić opcje konfiguracji przed faktycznym załadowaniem modelu,

Parametry
exportDir ścieżka do katalogu zawierającego zapisany model.

public byte [] metaGraphDef ()

Zwraca zserializowany bufor protokołu MetaGraphDef powiązany z zapisanym modelem.

sesja publiczna sesji ()

Zwraca Session z którą należy wykonać obliczenia przy użyciu modelu.

Zwroty
  • zainicjowana sesja