Session

publiczna sesja końcowa zajęć

Sterownik do wykonywania Graph .

Instancja Session hermetyzuje środowisko, w którym wykonywane są Operation na Graph w celu obliczenia Tensors . Na przykład:

// Let's say graph is an instance of the Graph class
 // for the computation y = 3 * x

 try (Session s = new Session(graph)) {
  try (Tensor x = Tensor.create(2.0f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 6.0f
  }
  try (Tensor x = Tensor.create(1.1f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 3.3f
  }
 }
 

OSTRZEŻENIE: Session posiada zasoby, które muszą zostać jawnie zwolnione poprzez wywołanie funkcji close() .

Instancje sesji są bezpieczne dla wątków.

Klasy zagnieżdżone

klasa Sesja.Uruchom Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.
klasa Sesja. Biegacz Uruchom Operation s i oceń Tensors .

Konstruktorzy publiczni

Sesja ( wykres g)
Utwórz nową sesję z powiązanym Graph .
Sesja ( wykres g, bajt[] konfiguracja)
Utwórz nową sesję z powiązanym Graph i opcjami konfiguracji.

Metody publiczne

próżnia
zamknąć ()
Zwolnij zasoby powiązane z sesją.
Sesja. Biegacz
biegacz ()
Utwórz Runnera, aby wykonywać operacje na wykresach i oceniać Tensory.

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

sesja publiczna ( wykres g)

Utwórz nową sesję z powiązanym Graph .

Parametry
G

sesja publiczna ( wykres g, bajt[] konfiguracja)

Utwórz nową sesję z powiązanym Graph i opcjami konfiguracji.

Parametry
G Graph na którym będzie działać utworzona sesja.
konfiguracja Parametry konfiguracyjne sesji określonej jako serializowany bufor protokołu ConfigProto .
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli konfiguracja nie jest prawidłową serializacją bufora protokołu ConfigProto.

Metody publiczne

publiczna pustka zamknij ()

Zwolnij zasoby powiązane z sesją.

Blokuje do momentu braku aktywnych wykonań (wywołania Session.Runner.run() ). Sesja nie nadaje się do użytku po zamknięciu powrotów.

sesja publiczna . Biegacz biegacz ()

Utwórz Runnera, aby wykonywać operacje na wykresach i oceniać Tensory.