Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow po stabilnej zamianie .

Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Sesja

publiczna sesja końcowa

Sterownik do wykonywania Graph .

Wystąpienie Session hermetyzuje środowisko, w którym Operation na Graph są wykonywane w celu obliczenia Tensors . Na przykład:

// Let's say graph is an instance of the Graph class
 // for the computation y = 3 * x

 try (Session s = new Session(graph)) {
  try (Tensor x = Tensor.create(2.0f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 6.0f
  
  try (Tensor x = Tensor.create(1.1f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 3.3f
  }
 }
 }

OSTRZEŻENIE: Session posiada zasoby, które muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie funkcji close() .

Wystąpienia sesji są bezpieczne dla wątków.

Klasy zagnieżdżone

klasa Sesja Bieg Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.
klasa Session.Runner Uruchom Operation i oceń Tensors .

Konstruktorzy publiczni

Sesja ( wykres g)
Skonstruuj nową sesję z powiązanym Graph .
Sesja ( wykres g, konfiguracja bajtu [])
Skonstruuj nową sesję z powiązanymi opcjami Graph i konfiguracji.

Metody publiczne

unieważnić
zamknij ()
Zwolnij zasoby powiązane z sesją.
Session.Runner
biegacz ()
Utwórz Runner do wykonywania operacji na wykresach i oceny tensorów.

Dziedziczone metody

Konstruktorzy publiczni

sesja publiczna ( wykres g)

Skonstruuj nową sesję z powiązanym Graph .

sesja publiczna ( wykres g, konfiguracja bajtu [])

Skonstruuj nową sesję z powiązanymi opcjami Graph i konfiguracji.

Parametry
sol Graph na którym będzie działać utworzona sesja.
config Parametry konfiguracyjne sesji określonej jako serializowany bufor protokołu ConfigProto .
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli konfiguracja nie jest prawidłową serializacją buforu protokołu ConfigProto.

Metody publiczne

public void close ()

Zwolnij zasoby powiązane z sesją.

Blokuje, dopóki nie będzie żadnych aktywnych wykonań (wywołania run() ). Sesja nie nadaje się do użytku po zamkniętych zwrotach.

public Session.Runner runner ()

Utwórz Runner do wykonywania operacji na wykresach i oceny tensorów.