Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zastąpienie będzie stabilne.

Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

GraphOperation

publiczna klasa końcowa GraphOperation

Implementacja Operation dodanej jako węzeł do Graph .

Instancje GraphOperation są ważne tylko tak długo, jak długo jest ważny Graph którego są częścią. W związku z tym, jeśli metoda close() została wywołana, metody w instancji GraphOperation mogą zakończyć się niepowodzeniem i spowodować wyjątek IllegalStateException .

Wystąpienia GraphOperation są niezmienne i bezpieczne dla wątków.

Metody publiczne

boolean
równa się (obiekt o)
int
int
inputListLength (nazwa ciągu)
Zwraca rozmiar podanej listy wejściowej tensorów dla tej operacji.
Strunowy
nazwa ()
Zwraca pełną nazwę operacji.
int
numOutputs ()
Zwraca liczbę tensorów utworzonych w tej operacji.
<T> Wyjście <T>
wyjście (int idx)
Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych przez tę operację.
Wyjście [] <?>
outputList (int idx, int length)
Zwraca symboliczne uchwyty do listy tensorów utworzonych przez tę operację.
int
outputListLength (nazwa ciągu)
Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonej przez tę operację.
Strunowy
Strunowy
typ ()
Zwraca typ operacji, tj. Nazwę obliczenia wykonanego przez operację.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public boolean równa się (Object o)

public int hashCode ()

public int inputListLength (nazwa ciągu)

Zwraca rozmiar podanej listy wejściowej tensorów dla tej operacji.

Operacja ma wiele nazwanych danych wejściowych, z których każdy zawiera pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wejścia operacji.

Parametry
Nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) wejść do tej operacji.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonej przez to nazwane wejście.

public String name ()

Zwraca pełną nazwę operacji.

public int numOutputs ()

Zwraca liczbę tensorów utworzonych w tej operacji.

publiczne wyjście <T> wyjście (int idx)

Zwraca symboliczny uchwyt do jednego z tensorów utworzonych przez tę operację.

Ostrzeżenie: nie sprawdza, czy typ tensora pasuje do T. Zaleca się wywoływanie tej metody z jawnym parametrem typu, zamiast pozwalać na jej wywnioskowanie, np operation.<Integer>output(0)

Parametry
idx Indeks produkcji globalnej wśród produktów wytworzonych w ramach tej operacji.

public Output [] <?> outputList (int idx, int length)

Zwraca symboliczne uchwyty do listy tensorów utworzonych przez tę operację.

Parametry
idx indeks pierwszego tensora listy
długość liczba tensorów na liście
Zwroty
  • tablica danych Output

public int outputListLength (nazwa ciągu)

Zwraca rozmiar listy tensorów utworzonej przez tę operację.

Operacja ma wiele nazwanych danych wyjściowych, z których każdy generuje pojedynczy tensor lub listę tensorów. Ta metoda zwraca rozmiar listy tensorów dla określonego nazwanego wyniku operacji.

Parametry
Nazwa identyfikator listy tensorów (których może być wiele) utworzonych przez tę operację.
Zwroty
  • rozmiar listy tensorów utworzonej przez to nazwane wyjście.

public String toString ()

public String type ()

Zwraca typ operacji, tj. Nazwę obliczenia wykonanego przez operację.