ExecutionEnvironment

public interface ExecutionEnvironment
Znane podklasy pośrednie

Definiuje środowisko do tworzenia i wykonywania TensorFlow Operation s.

Metody publiczne

streszczenie OperationBuilder
opBuilder (typ String, String name)
Zwraca Builder do tworzenia nowego Operation .

Metody publiczne

public abstract OperationBuilder opBuilder (typ String, String name)

Zwraca Builder do tworzenia nowego Operation .

Parametry
rodzaj operacji (tj. identyfikuje obliczenia do wykonania)
Nazwa odnosić się do utworzonej Operacji w tym zakresie środowiska.
Zwroty