Shape

publiczna klasa końcowa Shape

Prawdopodobnie częściowo znany kształt tensora wytworzonego w wyniku operacji.

Metody publiczne

wartość logiczna
równa się (obiekt obiektu)
wew
statyczny kształt
make (długi FirstDimensionSize, długi... otherDimensionSizes)
Utwórz kształt reprezentujący wartość N-wymiarową.
wew
liczba wymiarów ()
Liczba wymiarów reprezentowanych przez ten kształt.
statyczny kształt
skalarny ()
Utwórz kształt reprezentujący wartość skalarną.
długi
rozmiar (int i)
Rozmiar i-tego wymiaru.
Strunowy
doString ()
Zwięzły opis kształtu przeznaczonego do debugowania.
statyczny kształt
nieznany ()
Utwórz kształt reprezentujący nieznaną liczbę wymiarów.

Metody dziedziczone

Metody publiczne

publiczna wartość logiczna równa się (obiekt obiektu)

Parametry
obj

publiczny int hashCode ()

public static Shape make (long FirstDimensionSize, long... otherDimensionSizes)

Utwórz kształt reprezentujący wartość N-wymiarową.

Tworzy Shape reprezentujący wartość N-wymiarową (N to co najmniej 1) z podanym rozmiarem dla każdego wymiaru. Wartość -1 wskazuje, że rozmiar odpowiedniego wymiaru jest nieznany. Na przykład:

// A 2-element vector.
 Shape vector = Shape.create(2);

 // A 2x3 matrix.
 Shape matrix = Shape.create(2, 3);

 // A matrix with 4 columns but an unknown number of rows.
 // This is typically used to indicate the shape of tensors that represent
 // a variable-sized batch of values. The Shape below might represent a
 // variable-sized batch of 4-element vectors.
 Shape batch = Shape.create(-1, 4);
 

Parametry
pierwszy wymiarrozmiar
inneWymiaryRozmiary

public int numDimensions ()

Liczba wymiarów reprezentowanych przez ten kształt.

Zwroty
  • -1, jeśli liczba wymiarów jest nieznana, 0, jeśli kształt reprezentuje skalar, 1 dla wektora, 2 dla macierzy itp.

publiczny statyczny Kształt skalarny ()

Utwórz kształt reprezentujący wartość skalarną.

publiczny długi rozmiar (int i)

Rozmiar i-tego wymiaru.

Parametry
I
Zwroty
  • Rozmiar żądanego wymiaru lub -1, jeśli jest nieznany.

publiczny ciąg do ciągu ()

Zwięzły opis kształtu przeznaczonego do debugowania.

publiczny statyczny Kształt nieznany ()

Utwórz kształt reprezentujący nieznaną liczbę wymiarów.