Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow po stabilnej zamianie .

Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Kształt

publiczna klasa końcowa Shape

Prawdopodobnie częściowo znany kształt tensora wytworzony podczas operacji.

Metody publiczne

boolean
równa się (Object obj)
int
statyczny kształt
make (long firstDimensionSize, long ... otherDimensionSizes)
Utwórz kształt reprezentujący wartość N-wymiarową.
int
numDimensions ()
Liczba wymiarów reprezentowanych przez ten kształt.
statyczny kształt
skalar ()
Utwórz Kształt reprezentujący wartość skalarną.
długie
rozmiar (int i)
Wielkość i-tego wymiaru.
Strunowy
toString ()
Zwięzły opis kształtu przeznaczonego do debugowania.
statyczny kształt
nieznany ()
Utwórz kształt reprezentujący nieznaną liczbę wymiarów.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public boolean equals (Object obj)

public int hashCode ()

public static Shape make (long firstDimensionSize, long ... otherDimensionSizes)

Utwórz kształt reprezentujący wartość N-wymiarową.

Tworzy kształt reprezentujący wartość N-wymiarową (N to co najmniej 1), z podanym rozmiarem dla każdego wymiaru. -1 oznacza, że ​​rozmiar odpowiedniego wymiaru jest nieznany. Na przykład:

// A 2-element vector.
 Shape vector = Shape.create(2);

 // A 2x3 matrix.
 Shape matrix = Shape.create(2, 3);

 // A matrix with 4 columns but an unknown number of rows.
 // This is typically used to indicate the shape of tensors that represent
 // a variable-sized batch of values. The Shape below might represent a
 // variable-sized batch of 4-element vectors.
 Shape batch = Shape.create(-1, 4);
 

public int numDimensions ()

Liczba wymiarów reprezentowanych przez ten kształt.

Zwroty
  • -1 jeśli liczba wymiarów jest nieznana, 0 jeśli kształt reprezentuje skalar, 1 dla wektora, 2 dla macierzy itd.

public static Shape scalar ()

Utwórz Kształt reprezentujący wartość skalarną.

publiczny długi rozmiar (int i)

Wielkość i-tego wymiaru.

Zwroty
  • Rozmiar żądanego wymiaru lub -1, jeśli jest nieznany.

public String toString ()

Zwięzły opis kształtu przeznaczonego do debugowania.

publiczny kształt statyczny nieznany ()

Utwórz kształt reprezentujący nieznaną liczbę wymiarów.