TensorFlow Birleştirilmiş Eğitimleri

Bunlar CoLab tabanlı öğreticiler pratik örnekler kullanarak ana TFF kavram ve API'ler size yol. Referans belgeler bulunabilir TFF kılavuzları .

Birleşik öğrenime başlarken

Özel birleşik hesaplamalar yazma

Simülasyon en iyi uygulamaları

Orta ve ileri düzey öğreticiler