דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

רכזת TensorFlow היא ספרייה למודולים ללימוד מכונות לשימוש חוזר.

 !pip install "tensorflow_hub>=0.6.0"
 !pip install "tensorflow>=2.0.0"

 import tensorflow as tf
 import tensorflow_hub as hub

 module_url = "https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2"
 embed = hub.KerasLayer(module_url)
 embeddings = embed(["A long sentence.", "single-word",
           "http://example.com"])
 print(embeddings.shape) #(3,128)
רכזת TensorFlow היא ספריה לפרסום, גילוי וצריכה של חלקים לשימוש חוזר במודלים של למידת מכונה. מודול הוא קטע עצמאי מתרשים TensorFlow, יחד עם משקולותיו ונכסיו, הניתנים לשימוש חוזר על פני משימות שונות בתהליך המכונה למידת העברה. יכול להעביר למידה:
 • הרכבת דגם עם מערך נתונים קטן יותר,
 • שפר את ההכללה, ו
 • להאיץ את האימונים.