יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

רכזת TensorFlow

TensorFlow Hub הוא מאגר פתוח וספרייה ללימוד מכונה רב פעמי. המאגר tfhub.dev מספק מודלים רבים שהוכשרו מראש: טביעות טקסט, מודלים לסיווג תמונות, דגמי TF.js / TFLite ועוד. המאגר פתוח לתורמים בקהילה .

ספריית tensorflow_hub מאפשרת לך להוריד ולהשתמש בהם מחדש בתוכנית TensorFlow שלך עם כמות מינימלית של קוד.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

הצעדים הבאים