עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

רכזת TensorFlow

TensorFlow Hub הוא מאגר וספרייה פתוחים ללמידת מכונות הניתנות לשימוש חוזר. tfhub.dev מאגר מספק הרבה מודלים טרום הכשרה: שיבוצים טקסט, מודלים לסיווג תמונה, TF.js / מודלים TFLite ועוד. המאגר פתוח התורמים לקהילה .

tensorflow_hub הספרייה מאפשרת לך להוריד ושימוש חוזר בהם בתוכנית TensorFlow שלך עם כמות מינימלית של קוד.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

הצעדים הבאים