לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

TensorFlow Hub

TensorFlow Hub is an open repository and library for reusable machine learning. The tfhub.dev repository provides many pre-trained models: text embeddings, image classification models, TF.js/TFLite models and much more. The repository is open to community contributors.

The tensorflow_hub library lets you download and reuse them in your TensorFlow program with a minimum amount of code.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

Next Steps