Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Ten samouczek demonstruje pakiet tfio.genome , który zapewnia powszechnie używaną funkcjonalność IO genomiki - mianowicie odczytywanie kilku formatów plików genomiki, a także zapewnianie niektórych typowych operacji przygotowywania danych (na przykład - jedno kodowanie na gorąco lub parsowanie jakości Phred na prawdopodobieństwa).

Ten pakiet korzysta z biblioteki Google Nucleus, aby zapewnić niektóre z podstawowych funkcji.

Ustawiać

 try:
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass
!pip install -q tensorflow-io
 
 import tensorflow_io as tfio
import tensorflow as tf
 

Dane FASTQ

FASTQ to popularny format pliku genomiki, który oprócz informacji o jakości podstawowej przechowuje zarówno informacje o sekwencji.

Najpierw pobierzmy przykładowy plik fastq .

 # Download some sample data:
!curl -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/tests/test_genome/test.fastq
 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  407 100  407  0   0  1850   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1841

Czytaj dane FASTQ

Teraz tfio.genome.read_fastq do odczytania tego pliku (zwróć uwagę, że wkrótce tf.data API tf.data ).

 fastq_data = tfio.genome.read_fastq(filename="test.fastq")
print(fastq_data.sequences)
print(fastq_data.raw_quality)
 
tf.Tensor(
[b'GATTACA'
 b'CGTTAGCGCAGGGGGCATCTTCACACTGGTGACAGGTAACCGCCGTAGTAAAGGTTCCGCCTTTCACT'
 b'CGGCTGGTCAGGCTGACATCGCCGCCGGCCTGCAGCGAGCCGCTGC' b'CGG'], shape=(4,), dtype=string)
tf.Tensor(
[b'BB>B@FA'
 b'AAAAABF@BBBDGGGG?FFGFGHBFBFBFABBBHGGGFHHCEFGGGGG?FGFFHEDG3EFGGGHEGHG'
 b'FAFAF;F/9;.:/;999B/9A.DFFF;-->.AAB/FC;9-@-=;=.' b'FAD'], shape=(4,), dtype=string)

Jak widać, zwrócone dane fastq_data mają fastq_data.sequences które są tensorem łańcuchów wszystkich sekwencji w pliku fastq (z których każda może mieć inny rozmiar) wraz z fastq_data.raw_quality które zawiera zakodowane w Phred informacje o jakości każdego odczytu podstawowego w kolejności.

Jakość

Jeśli jesteś zainteresowany, możesz użyć opcji pomocnika, aby zamienić te informacje o jakości na prawdopodobieństwa.

 quality = tfio.genome.phred_sequences_to_probability(fastq_data.raw_quality)
print(quality.shape)
print(quality.row_lengths().numpy())
print(quality)
 
(4, None, 1)
[ 7 68 46 3]
<tf.RaggedTensor [[[0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0012589251855388284], [0.0005011872854083776], [0.0007943279924802482], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502]], [[0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0007943279924802482], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0003162277571391314], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0010000000474974513], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.00012589251855388284], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.00012589251855388284], [0.00012589251855388284], [0.0003981070767622441], [0.0002511885541025549], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0010000000474974513], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.00012589251855388284], [0.0002511885541025549], [0.0003162277571391314], [0.0001584893325343728], [0.015848929062485695], [0.0002511885541025549], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0002511885541025549], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0001584893325343728]], [[0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.00019952621369156986], [0.002511885715648532], [0.00019952621369156986], [0.03981072083115578], [0.003981071058660746], [0.002511885715648532], [0.050118714570999146], [0.003162277629598975], [0.03981072083115578], [0.002511885715648532], [0.003981071058660746], [0.003981071058660746], [0.003981071058660746], [0.0005011872854083776], [0.03981072083115578], [0.003981071058660746], [0.0006309572490863502], [0.050118714570999146], [0.0003162277571391314], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.002511885715648532], [0.06309572607278824], [0.06309572607278824], [0.0012589251855388284], [0.050118714570999146], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.03981072083115578], [0.00019952621369156986], [0.0003981070767622441], [0.002511885715648532], [0.003981071058660746], [0.06309572607278824], [0.0007943279924802482], [0.06309572607278824], [0.001584893325343728], [0.002511885715648532], [0.001584893325343728], [0.050118714570999146]], [[0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.0003162277571391314]]]>

Jedno gorące kodowanie

Można również do kodowania danych sekwencji genomu (który składa się z A T C G zasady) przy użyciu jednego gorącego kodera. Istnieje wbudowana operacja, która może w tym pomóc.

 one_hot = tfio.genome.sequences_to_onehot(fastq_data.sequences)
print(one_hot)
print(one_hot.shape)
 
<tf.RaggedTensor [[[0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0]]]>
(4, None, 4)

 print(tfio.genome.sequences_to_onehot.__doc__)
 
Convert DNA sequences into a one hot nucleotide encoding.

 Each nucleotide in each sequence is mapped as follows:
 A -> [1, 0, 0, 0]
 C -> [0, 1, 0, 0]
 G -> [0 ,0 ,1, 0]
 T -> [0, 0, 0, 1]

 If for some reason a non (A, T, C, G) character exists in the string, it is
 currently mapped to a error one hot encoding [1, 1, 1, 1].

 Args:
  sequences: A tf.string tensor where each string represents a DNA sequence

 Returns:
  tf.RaggedTensor: The output sequences with nucleotides one hot encoded.