Weź udział w sympozjum Women in ML 7 grudnia Zarejestruj się teraz

Interpreter.Options

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
public static class Interpreter.Options

Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.

Konstruktorzy publiczni

Opcje ()

Metody publiczne

Tłumacz.Opcje
addDelegate ( Pełnomocnik )
Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia tłumacza.
Tłumacz.Opcje
addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)
Dodaje DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.
Tłumacz.Opcje
setAllowBufferHandleOutput (zezwolenie logiczne)
Zaawansowane: Ustaw, czy wyjście uchwytu bufora jest dozwolone.
Tłumacz.Opcje
setAllowFp16PrecisionForFp32 (zezwolenie logiczne)
Ta metoda jest przestarzała. Preferuj używanie NnApiDelegate.Options#setAllowFp16(boolean enable) .
Tłumacz.Opcje
setCancellable (zezwolenie logiczne)
Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacza można anulować.
Tłumacz.Opcje
setNumThreads (int numThreads)
Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.
Tłumacz.Opcje
setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)
Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.
Tłumacz.Opcje
setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)
Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.
Tłumacz.Opcje
setUseXNNPACK (użycie logiczne XNNPACK)
Eksperymentalnie: wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczony przez XNNPACK).

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Opcje publiczne ()

Opcje publiczne (opcje InterpreterApi.Options )

Parametry
opcje

Metody publiczne

public Interpreter.Options addDelegate ( Delegat delegata)

Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia tłumacza.

Delegaci dodani w tym miejscu są stosowane przed jakimikolwiek delegatami utworzonymi na podstawie DelegateFactory , które zostały dodane za pomocą addDelegateFactory(DelegateFactory) .

Należy pamiętać, że TF Lite w Usługach Google Play (patrz setRuntime(InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime) ) nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistę), a dodawanie Delegate innego niż ERROR(/NnApiDelegate) jest niedozwolone podczas korzystania z TF Lite w Usługi Google Play.

Parametry
delegat

public Interpreter.Options addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)

Dodaje DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.

Delegaci z fabryki delegowanej, która została dodana w tym miejscu, są stosowane po dodaniu delegatów za pomocą addDelegate(Delegate) .

Parametry
delegatFabryka

public Interpreter.Options setAllowBufferHandleOutput (zezwolenie logiczne)

Zaawansowane: Ustaw, czy wyjście uchwytu bufora jest dozwolone.

Gdy Delegate obsługuje przyspieszenie sprzętowe, interpreter domyślnie udostępni dane tensorów wyjściowych w buforach tensorów przydzielonych do procesora. Jeśli klient może bezpośrednio wykorzystać uchwyt bufora (np. odczytać wyjście z tekstury OpenGL), może ustawić tę flagę na false, unikając kopiowania danych do bufora procesora. Dokumentacja delegata powinna wskazywać, czy jest to obsługiwane i jak można z niego korzystać.

OSTRZEŻENIE: To jest eksperymentalny interfejs, który może ulec zmianie.

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setAllowFp16PrecisionForFp32 (zezwolenie logiczne)

Ta metoda jest przestarzała .
Preferuj używanie NnApiDelegate.Options#setAllowFp16(boolean enable) .

Określa, czy zezwolić na precyzję float16 dla obliczeń FP32, gdy jest to możliwe. Domyślnie false (nie zezwalaj).

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setCancellable (zezwolenie logiczne)

Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacza można anulować.

Interpretery mogą mieć eksperymentalny interfejs API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i wywoływana jest taka metoda, flaga anulowania zostanie ustawiona na true. Interpreter sprawdzi flagę między wywołaniami Op, a jeśli to true , interpreter zatrzyma wykonywanie. Interpreter pozostanie w stanie anulowanym, dopóki nie zostanie jawnie „nieanulowany” przez setCancelled(false) .

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinna wynosić >= -1 . Ustawienie numThreads na 0 skutkuje wyłączeniem wielowątkowości, co jest równoważne ustawieniu numThreads na 1. Jeśli nie zostanie określony lub zostanie ustawiony na wartość -1, liczba używanych wątków będzie zdefiniowana przez implementację i zależna od platformy.

Parametry
liczba wątków

public Interpreter.Options setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)

Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.

Parametry
czas pracy

public Interpreter.Options setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)

Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Domyślnie false (wyłączone).

Parametry
użyjNNAPI

public Interpreter.Options setUseXNNPACK (wartość logiczna useXNNPACK)

Eksperymentalnie: wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczony przez XNNPACK).

Wyłączenie tej flagi spowoduje wyłączenie korzystania z wysoce zoptymalizowanego zestawu jąder procesora dostarczonego przez delegata XNNPACK. Obecnie jest to ograniczone do podzbioru operacji zmiennoprzecinkowych. Zobacz https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/lite/delegates/xnnpack/README.md, aby uzyskać więcej informacji.

OSTRZEŻENIE: To jest eksperymentalny interfejs, który może ulec zmianie.

Parametry
użyjXNNPACK
,
public static class Interpreter.Options

Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.

Konstruktorzy publiczni

Opcje ()

Metody publiczne

Tłumacz.Opcje
addDelegate ( Pełnomocnik )
Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia tłumacza.
Tłumacz.Opcje
addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)
Dodaje DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.
Tłumacz.Opcje
setAllowBufferHandleOutput (zezwolenie logiczne)
Zaawansowane: Ustaw, czy wyjście uchwytu bufora jest dozwolone.
Tłumacz.Opcje
setAllowFp16PrecisionForFp32 (zezwolenie logiczne)
Ta metoda jest przestarzała. Preferuj używanie NnApiDelegate.Options#setAllowFp16(boolean enable) .
Tłumacz.Opcje
setCancellable (zezwolenie logiczne)
Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacza można anulować.
Tłumacz.Opcje
setNumThreads (int numThreads)
Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.
Tłumacz.Opcje
setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)
Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.
Tłumacz.Opcje
setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)
Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.
Tłumacz.Opcje
setUseXNNPACK (użycie logiczne XNNPACK)
Eksperymentalnie: wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczony przez XNNPACK).

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Opcje publiczne ()

Opcje publiczne (opcje InterpreterApi.Options )

Parametry
opcje

Metody publiczne

public Interpreter.Options addDelegate ( Delegat delegata)

Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia tłumacza.

Delegaci dodani w tym miejscu są stosowane przed jakimikolwiek delegatami utworzonymi na podstawie DelegateFactory , które zostały dodane za pomocą addDelegateFactory(DelegateFactory) .

Należy pamiętać, że TF Lite w Usługach Google Play (patrz setRuntime(InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime) ) nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistę), a dodawanie Delegate innego niż ERROR(/NnApiDelegate) jest niedozwolone podczas korzystania z TF Lite w Usługi Google Play.

Parametry
delegat

public Interpreter.Options addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)

Dodaje DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.

Delegaci z fabryki delegowanej, która została dodana w tym miejscu, są stosowane po dodaniu delegatów za pomocą addDelegate(Delegate) .

Parametry
delegatFabryka

public Interpreter.Options setAllowBufferHandleOutput (zezwolenie logiczne)

Zaawansowane: Ustaw, czy wyjście uchwytu bufora jest dozwolone.

Gdy Delegate obsługuje przyspieszenie sprzętowe, interpreter domyślnie udostępni dane tensorów wyjściowych w buforach tensorów przydzielonych do procesora. Jeśli klient może bezpośrednio wykorzystać uchwyt bufora (np. odczytać wyjście z tekstury OpenGL), może ustawić tę flagę na false, unikając kopiowania danych do bufora procesora. Dokumentacja delegata powinna wskazywać, czy jest to obsługiwane i jak można z niego korzystać.

OSTRZEŻENIE: To jest eksperymentalny interfejs, który może ulec zmianie.

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setAllowFp16PrecisionForFp32 (zezwolenie logiczne)

Ta metoda jest przestarzała .
Preferuj używanie NnApiDelegate.Options#setAllowFp16(boolean enable) .

Określa, czy zezwolić na precyzję float16 dla obliczeń FP32, gdy jest to możliwe. Domyślnie false (nie zezwalaj).

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setCancellable (zezwolenie logiczne)

Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacza można anulować.

Interpretery mogą mieć eksperymentalny interfejs API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i wywoływana jest taka metoda, flaga anulowania zostanie ustawiona na true. Interpreter sprawdzi flagę między wywołaniami Op, a jeśli to true , interpreter zatrzyma wykonywanie. Interpreter pozostanie w stanie anulowanym, dopóki nie zostanie jawnie „nieanulowany” przez setCancelled(false) .

Parametry
umożliwić

public Interpreter.Options setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinna wynosić >= -1 . Ustawienie numThreads na 0 skutkuje wyłączeniem wielowątkowości, co jest równoważne ustawieniu numThreads na 1. Jeśli nie zostanie określony lub zostanie ustawiony na wartość -1, liczba używanych wątków będzie zdefiniowana przez implementację i zależna od platformy.

Parametry
liczba wątków

public Interpreter.Options setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)

Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.

Parametry
czas pracy

public Interpreter.Options setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)

Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Domyślnie false (wyłączone).

Parametry
użyjNNAPI

public Interpreter.Options setUseXNNPACK (wartość logiczna useXNNPACK)

Eksperymentalnie: wyłącz zoptymalizowany zestaw jąder procesora (dostarczony przez XNNPACK).

Wyłączenie tej flagi spowoduje wyłączenie korzystania z wysoce zoptymalizowanego zestawu jąder procesora dostarczonego przez delegata XNNPACK. Obecnie jest to ograniczone do podzbioru operacji zmiennoprzecinkowych. Zobacz https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/lite/delegates/xnnpack/README.md, aby uzyskać więcej informacji.

OSTRZEŻENIE: To jest eksperymentalny interfejs, który może ulec zmianie.

Parametry
użyjXNNPACK