InterpreterApi.Options

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
public statyczna klasa InterpreterApi.Options
Znane bezpośrednie podklasy

Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.

Klasy zagnieżdżone

wyliczenie InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime Wyliczenie reprezentujące, skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TensorFlow Lite.

Konstruktorzy publiczni

Opcje ()

Metody publiczne

InterpreterApi.Options
addDelegate ( Pełnomocnik )
Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia tłumacza.
InterpreterApi.Options
addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)
Dodaje DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.
Lista < DelegateFactory >
getDelegateFactories ()
Zwraca listę fabryk delegatów, które zostały zarejestrowane za pomocą addDelegateFactory ).
Lista < Pełnomocnik >
getDelegaci ()
Zwraca listę delegatów, które mają być stosowane podczas tworzenia tłumacza, które zostały zarejestrowane za pomocą addDelegate .
int
getNumThreads ()
Zwraca liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.
InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime
getRuntime ()
Wróć, skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TF Lite.
logiczne
pobierzUseNNAPI ()
Zwraca, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.
logiczne
można anulować ()
Zaawansowane: Zwraca, czy można odwołać tłumacza.
InterpreterApi.Options
setCancellable (zezwolenie logiczne)
Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacza można anulować.
InterpreterApi.Options
setNumThreads (int numThreads)
Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.
InterpreterApi.Options
setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)
Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.
InterpreterApi.Options
setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)
Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Opcje publiczne ()

Opcje publiczne ( InterpreterApi.Options inne)

Parametry
inny

Metody publiczne

public InterpreterApi.Options addDelegate ( Delegat delegata)

Dodaje Delegate do zastosowania podczas tworzenia tłumacza.

Delegaci dodani w tym miejscu są stosowane przed jakimikolwiek delegatami utworzonymi na podstawie DelegateFactory , które zostały dodane za pomocą addDelegateFactory(DelegateFactory) .

Należy pamiętać, że TF Lite w Usługach Google Play (patrz setRuntime(InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime) ) nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistę), a dodawanie Delegate innego niż ERROR(/NnApiDelegate) jest niedozwolone podczas korzystania z TF Lite w Usługi Google Play.

Parametry
delegat

public InterpreterApi.Options addDelegateFactory ( DelegateFactory delegateFactory)

Dodaje DelegateFactory , który zostanie wywołany w celu zastosowania utworzonego Delegate podczas tworzenia interpretera.

Delegaci z fabryki delegowanej, która została dodana w tym miejscu, są stosowane po dodaniu delegatów za pomocą addDelegate(Delegate) .

Parametry
delegatFabryka

lista publiczna < DelegateFactory > getDelegateFactories ()

Zwraca listę fabryk delegatów, które zostały zarejestrowane za pomocą addDelegateFactory ).

Lista publiczna < Delegat > getDelegates ()

Zwraca listę delegatów, które mają być stosowane podczas tworzenia tłumacza, które zostały zarejestrowane za pomocą addDelegate .

public int getNumThreads ()

Zwraca liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinna wynosić &gt;= -1 . Wartości 0 (lub 1) wyłączają wielowątkowość. Wartość domyślna to -1: liczba używanych wątków będzie zdefiniowana przez implementację i zależna od platformy.

public InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime getRuntime ()

Wróć, skąd pobrać implementację środowiska uruchomieniowego TF Lite.

public boolean getUseNNAPI ()

Zwraca, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Wartość domyślna to false (wyłączone).

public boolean isCancellable ()

Zaawansowane: Zwraca, czy można odwołać tłumacza.

Interpretery mogą mieć eksperymentalny interfejs API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i wywoływana jest taka metoda, flaga anulowania zostanie ustawiona na true. Interpreter sprawdzi flagę między wywołaniami Op, a jeśli to true , interpreter zatrzyma wykonywanie. Interpreter pozostanie w stanie anulowanym, dopóki nie zostanie jawnie „nieanulowany” przez setCancelled(false) .

public InterpreterApi.Options setCancellable (zezwolenie logiczne)

Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacza można anulować.

Interpretery mogą mieć eksperymentalny interfejs API setCancelled(boolean) . Jeśli ten interpreter można anulować i wywoływana jest taka metoda, flaga anulowania zostanie ustawiona na true. Interpreter sprawdzi flagę między wywołaniami Op, a jeśli to true , interpreter zatrzyma wykonywanie. Interpreter pozostanie w stanie anulowanym, dopóki nie zostanie jawnie „nieanulowany” przez setCancelled(false) .

Parametry
umożliwić

public InterpreterApi.Options setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinna wynosić &gt;= -1 . Ustawienie numThreads na 0 skutkuje wyłączeniem wielowątkowości, co jest równoważne ustawieniu numThreads na 1. Jeśli nie zostanie określony lub zostanie ustawiony na wartość -1, liczba używanych wątków będzie zdefiniowana przez implementację i zależna od platformy.

Parametry
liczba wątków

public InterpreterApi.Options setRuntime ( InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime runtime)

Określ, skąd pobrać implementację środowiska wykonawczego TF Lite.

Parametry
czas pracy

public InterpreterApi.Options setUseNNAPI (wartość logiczna useNNAPI)

Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Domyślnie false (wyłączone).

Parametry
użyjNNAPI