Dostroić się do pierwszych kobiet w ml Sympozjum we wtorek, 19 października o godzinie 9 rano PST Rejestru teraz

InterpreterApi.Options

Klasa InterpreterApi.Options publiczne statyczny
Znane bezpośrednie podklasy

Klasa opcji do kontrolowania zachowania interpretera w czasie wykonywania.

Konstruktorzy publiczni

Opcje ()

Metody publiczne

InterpreterApi.Options
setCancellable (logiczna pozwalają)
Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacza można anulować.
InterpreterApi.Options
setNumThreads (int) numThreads
Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.
InterpreterApi.Options
setUseNNAPI (logiczna useNNAPI)
Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji.

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Opcje publicznego ()

Metody publiczne

publicznego InterpreterApi.Options setCancellable (logiczna pozwoli)

Zaawansowane: Ustaw, czy tłumacza można anulować.

Parametry
pozwolić

publiczne InterpreterApi.Options setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji obsługujących wielowątkowość.

numThreads powinna być> = 1. Ustawienie numThreads 0 powoduje aby wyłączyć wielowątkowych, co jest równoważne ustawieniu numThreads do 1. Jeżeli nie jest, lub ustawiony na wartość 1, liczba zastosowanych nitek będzie realizacja określone i zależny od platformy.

Parametry
liczba wątków

publicznego InterpreterApi.Options setUseNNAPI (logiczna useNNAPI)

Ustawia, czy używać interfejsu API NN (jeśli jest dostępny) do wykonywania operacji. Domyślnie false (wyłączone).

Parametry
użyjNNAPI