رویداد مجازی | 9 نوامبر 2021

از اینکه در روز جامعه ML به ما پیوستید متشکریم!

اگر شما از این رویداد از دست رفته، تماشای جلسه ما لیست پخش و یا در تقاضا است.

مشترک شدن در خبرنامه و به دنبال tensorflow در توییتر برای آخرین به روز رسانی!

TensorFlow Contributor Summit

مشارکت‌کنندگان TensorFlow، از جمله اعضای SIG، سازمان‌دهندگان TFUG، و ML GDEs، می‌توانند برای یک بحث گروهی به ما بپیوندند تا مشارکت‌کنندگان دیگر را ملاقات کنند و مشارکت‌های برجسته را در اولین جوایز مشارکت‌کننده TensorFlow شناسایی کنند.