Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مدل ها و مجموعه داده ها

مخازن و منابع دیگر را کاوش کنید تا مدل ها ، ماژول ها و مجموعه داده های ایجاد شده توسط انجمن TensorFlow را پیدا کنید.

TensorFlow هاب  

یک مخزن جامع از مدلهای آموزش دیده آماده برای تنظیم دقیق و قابل استفاده در هر مکان.

باغ مدل  

مدل های یادگیری ماشین و نمونه هایی که با API های سطح بالا TensorFlow ساخته شده اند.

مدل های TensorFlow.js  

مدل های یادگیری ماشین از قبل آموزش دیده آماده برای استفاده در مرورگر وب در سمت مشتری ، یا هرجایی که JavaScript می تواند اجرا کند مانند Node.js.

مجموعه داده ها

مجموعه داده های رسمی TensorFlow

مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده با TensorFlow.

مجموعه داده های تحقیق Google

مجموعه داده های مقیاس بزرگ منتشر شده توسط تیم های تحقیقاتی Google در طیف گسترده ای از رشته های علوم رایانه را جستجو کنید.

منابع مجموعه داده اضافی

سایر مجموعه های داده موجود برای استفاده با TensorFlow را کاوش کنید.