Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

مدل ها و مجموعه داده ها

مخازن و منابع دیگر را کاوش کنید تا مدل ها ، ماژول ها و مجموعه داده های موجود ایجاد شده توسط انجمن TensorFlow را پیدا کنید.

TensorFlow هاب  

یک مخزن جامع از مدل های آموزش دیده آماده برای تنظیم دقیق و قابل استفاده در هر مکان.

باغ مدل  

مدل های یادگیری ماشین و نمونه هایی که با API های سطح بالا TensorFlow ساخته شده اند.

مدل های TensorFlow.js  

مدل های یادگیری ماشین از قبل آموزش دیده که برای استفاده در مرورگر وب در سمت سرویس گیرنده یا هرجایی که JavaScript می تواند اجرا کند مانند Node.js آماده استفاده است.

مجموعه داده ها

مجموعه داده های رسمی TensorFlow

مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده با TensorFlow.

مجموعه داده های تحقیق Google

مجموعه داده های مقیاس بزرگ منتشر شده توسط تیم های تحقیقاتی Google در طیف گسترده ای از رشته های علوم رایانه را جستجو کنید.

منابع مجموعه داده اضافی

سایر مجموعه های داده موجود برای استفاده با TensorFlow را کاوش کنید.