Google I/O returns May 18-20! Reserve space and build your schedule Register now
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مدل ها و مجموعه داده ها

مخازن و منابع دیگر را کاوش کنید تا مدل ها ، ماژول ها و مجموعه داده های موجود ایجاد شده توسط انجمن TensorFlow را پیدا کنید.

TensorFlow هاب  

یک مخزن جامع از مدل های آموزش دیده آماده برای تنظیم دقیق و قابل استفاده در هر مکان.

باغ مدل  

مدل های یادگیری ماشین و نمونه های ساخته شده با API های سطح بالا TensorFlow.

مدل های TensorFlow.js  

مدل های یادگیری ماشین از قبل آموزش دیده آماده استفاده در مرورگر وب در سمت مشتری یا هرجایی که JavaScript می تواند اجرا کند مانند Node.js.

مجموعه داده ها

مجموعه داده های رسمی TensorFlow

مجموعه ای از مجموعه داده های آماده برای استفاده با TensorFlow.

مجموعه داده های تحقیقات Google

مجموعه داده های مقیاس بزرگ منتشر شده توسط تیم های تحقیقاتی Google در طیف گسترده ای از رشته های علوم رایانه را جستجو کنید.

منابع مجموعه داده اضافی

سایر مجموعه های داده موجود برای استفاده با TensorFlow را کاوش کنید.