Yerel TensorFlow Everywhere etkinliğiniz için bugün LCV!
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Adalet Göstergeleri

Adillik Göstergeleri, ikili ve çok sınıflı sınıflandırıcılar için yaygın olarak tanımlanan adalet ölçütlerinin kolay hesaplanmasını sağlayan bir kitaplıktır. Adillik Göstergeleri araç paketi ile şunları yapabilirsiniz:

 • Sınıflandırma modelleri için yaygın olarak tanımlanan adalet metriklerini hesaplayın
 • Alt gruplardaki model performansını bir taban çizgisiyle veya diğer modellerle karşılaştırın
 • İstatistiksel olarak önemli eşitsizlikleri ortaya çıkarmak için güven aralıklarını kullanın
 • Birden fazla eşik üzerinde değerlendirme yapın

Adillik Göstergelerini şu yollarla kullanın:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

Kaynaklar