Katman

public protocol Layer : Module where Self.Input : Differentiable

Bir sinir ağı katmanı.

Layer uygun türler, girdileri çıktılarla eşleyen işlevleri temsil eder. Ağırlık tensörleri gibi parametrelerle temsil edilen bir iç duruma sahip olabilirler.

Layer örnekleri, girişleri çıkışlarla eşlemek için ayırt edilebilir bir callAsFunction(_:) yöntemini tanımlar.

 • Katmanın verilen girişe uygulanmasıyla elde edilen çıktıyı döndürür.

  beyan

  @differentiable
  func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  Parametreler

  input

  Katmanın girişi.

  Geri dönüş değeri

  Çıktı.

 • ileri(_:) Varsayılan uygulama

  Varsayılan Uygulama

  beyan

  @differentiable
  func forward(_ input: Input) -> Output
 • çıkarsama (dan:) Uzatma yöntemi

  Katmanın verilen girişe uygulanmasıyla elde edilen çıkarım çıktısını döndürür.

  beyan

  public func inferring(from input: Input) -> Output

  Parametreler

  input

  Katmanın girişi.

  Geri dönüş değeri

  Çıkarım çıktısı.

 • Geri yayılımcı Uzatma yöntemi

  beyan

  public typealias Backpropagator = (_ direction: Output.TangentVector)
   -> (layerGradient: TangentVector, inputGradient: Input.TangentVector)
 • Katmanın verilen girişe uygulanmasıyla elde edilen çıkarım çıktısını ve geri yayılım fonksiyonunu döndürür.

  beyan

  public func appliedForBackpropagation(to input: Input)
   -> (output: Output, backpropagator: Backpropagator)

  Parametreler

  input

  Katmanın girişi.

  Geri dönüş değeri

  Çıktıyı ve geri yayılım işlevini içeren bir tanımlama grubu. Geri yayılım işlevi (diğer adıyla geri yayılımcı) bir yön vektörü alır ve sırasıyla katmandaki ve girişteki gradyanları döndürür.

`Giriş`: `FarklıTensorProtokol`, `Çıkış`: `FarklıTensorProtokol` olduğu yerde kullanılabilir
 • callAsFunction(_:) Varsayılan uygulama

  Varsayılan Uygulama

  beyan

  @differentiable(wrt: self)
  @differentiable
  public func callAsFunction(_ input: Input) -> Output