Điều phối các đường ống TFX

Apache Airflow

Apache Airflow là một nền tảng để lập trình tác giả, đúng tiến độ và giám sát quy trình công việc. TFX sử dụng Luồng không khí để tạo luồng công việc dưới dạng đồ thị vòng có hướng (DAG) của các tác vụ. Bộ lập lịch Luồng không khí thực thi các tác vụ trên một mảng công nhân trong khi tuân theo các phần phụ thuộc được chỉ định. Các tiện ích dòng lệnh phong phú giúp việc thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp trên DAG trở nên nhanh chóng. Giao diện người dùng phong phú giúp bạn dễ dàng hình dung các đường ống đang chạy trong quá trình sản xuất, theo dõi tiến độ và khắc phục sự cố khi cần thiết. Khi quy trình làm việc được định nghĩa là mã, chúng trở nên dễ bảo trì hơn, có thể thay đổi được, có thể kiểm tra và hợp tác hơn.

Xem Apache Airflow để biết chi tiết về cách cài đặt và sử dụng Apache Airflow.