Komponent rurociągu Pusher TFX

Komponent Pusher jest używana do pchania ustalonym modelu do wdrożenia docelowego podczas modelu szkolenia lub przekwalifikowania. Przed wdrożeniem Pusher opiera się na co najmniej jednym błogosławieństwie z innych składników walidacji, aby zdecydować, czy wypchnąć model, czy nie.

 • Oceniający błogosławi model nowy wyszkolony model jest „wystarczająco dobre” musi być odłożony do produkcji.
 • (Opcjonalne, ale zalecane) InfraValidator błogosławi model model jest mechanicznie servable w środowisku produkcyjnym.

Składnik A Pusher zużywa wyszkolony model w SavedModel formacie i daje ten sam SavedModel, wraz z wersjami metadanych.

Korzystanie z popychacza

Komponent potoku Pusher jest zazwyczaj bardzo łatwy do wdrożenia i wymaga niewielkiego dostosowania, ponieważ cała praca jest wykonywana przez komponent Pusher TFX. Typowy kod wygląda tak:

pusher = Pusher(
 model=trainer.outputs['model'],
 model_blessing=evaluator.outputs['blessing'],
 infra_blessing=infra_validator.outputs['blessing'],
 push_destination=tfx.proto.PushDestination(
  filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
    base_directory=serving_model_dir)
 )
)

Popychanie modelu wyprodukowanego z InfraValidatora.

(od wersji 0.30.0)

InfraValidator może również produkować InfraBlessing artefakt zawierający model z rozgrzewki , a popychacz może wypchnąć go podobnie jak Model artefaktu.

infra_validator = InfraValidator(
  ...,
  # make_warmup=True will produce a model with warmup requests in its
  # 'blessing' output.
  request_spec=tfx.proto.RequestSpec(..., make_warmup=True)
)

pusher = Pusher(
  # Push model from 'infra_blessing' input.
  infra_blessing=infra_validator.outputs['blessing'],
  push_destination=tfx.proto.PushDestination(...)
)

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji API Pusher .