Mô hình phục vụ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Giới thiệu

TensorFlow Serving là một hệ thống phục vụ linh hoạt, hiệu suất cao cho các mô hình máy học, được thiết kế cho môi trường sản xuất. TensorFlow Serving giúp dễ dàng triển khai các thuật toán và thử nghiệm mới, trong khi vẫn giữ nguyên kiến ​​trúc máy chủ và các API. TensorFlow Serving cung cấp tích hợp sẵn có với các mô hình TensorFlow, nhưng có thể dễ dàng mở rộng để phục vụ các loại mô hình và dữ liệu khác.

Tài liệu chi tiết dành cho nhà phát triển về TensorFlow Serving có sẵn: