Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Barrier TakeMany

#include <data_flow_ops.h>

Pobiera z bariery określoną liczbę gotowych elementów.

Streszczenie

Ta operacja łączy tensory komponentów zakończonych elementów wzdłuż 0-tego wymiaru, aby utworzyć tensor pojedynczego komponentu.

Elementy wychodzą z bariery, gdy są gotowe i w kolejności, w jakiej zostały umieszczone w barierze. Dane wyjściowe indeksów dostarczają informacji o partii, w której każdy element został pierwotnie włożony do bariery.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • uchwyt: uchwyt do barierki.
 • num_elements: tensor jednoelementowy zawierający liczbę elementów do pobrania.
 • component_types: typ każdego składnika w wartości.

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • allow_small_batch: Zezwól na zwrócenie mniej niż num_elements elementów, jeśli bariera jest już zamknięta.
 • timeout_ms: Jeśli kolejka jest pusta, ta operacja zostanie zablokowana do milisekund timeout_ms. Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Zwroty:

 • Indeksy Output : jednowymiarowy tensor indeksów o długości num_elems. Wskaźniki te odnoszą się do partii, w której wartości zostały umieszczone w barierze (zaczynając od MIN_LONG i wzrastając z każdym BarrierInsertMany ).
 • Klucze Output : jednowymiarowy tensor kluczy o długości num_elements.
 • Wartości OutputList : jeden tensor dowolnego wymiaru na składnik w elemencie bariery. Wszystkie wartości mają długość num_elements w zerowym wymiarze.

Konstruktory i destruktory

BarrierTakeMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_elements, const DataTypeSlice & component_types)
BarrierTakeMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_elements, const DataTypeSlice & component_types, const BarrierTakeMany::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

indices
keys
operation
values

Publiczne funkcje statyczne

AllowSmallBatch (bool x)
TimeoutMs (int64 x)
WaitForIncomplete (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: BarrierTakeMany:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla BarrierTakeMany .

Atrybuty publiczne

indeksy

::tensorflow::Output indices

Klucze

::tensorflow::Output keys

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::OutputList values

Funkcje publiczne

Barrier TakeMany

 BarrierTakeMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input num_elements,
 const DataTypeSlice & component_types
)

Barrier TakeMany

 BarrierTakeMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input num_elements,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const BarrierTakeMany::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Zezwól na małą partię

Attrs AllowSmallBatch(
 bool x
)

Limit czasu Ms

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)

Czekaj na niekompletne

Attrs WaitForIncomplete(
 bool x
)