Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Bariera

#include <data_flow_ops.h>

Definiuje barierę, która utrzymuje się w różnych wykonaniach wykresów.

streszczenie

Bariera reprezentuje mapę klucz-wartość, w której każdy klucz jest ciągiem, a każda wartość jest krotką tensorów.

W czasie wykonywania bariera zawiera „kompletne” i „niekompletne” elementy. Kompletny element ma zdefiniowane tensory dla wszystkich składników swojej krotki wartości i można uzyskać do niego dostęp za pomocą BarrierTakeMany . Niekompletny element ma niezdefiniowane składniki w swojej krotce wartości i może zostać zaktualizowany za pomocą BarrierInsertMany .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • typ_komponentu: typ każdego komponentu w wartości.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • kształty: kształt każdego składnika w wartości. Każdy kształt musi mieć 1 w pierwszym wymiarze. Długość tego atrybutu musi być taka sama jak długość component_types.
 • pojemność: pojemność bariery. Domyślna pojemność to MAX_INT32, która jest największą pojemnością podstawowej kolejki.
 • pojemnik: Jeśli nie jest pusty, ta bariera jest umieszczana w danym pojemniku. W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.
 • shared_name: Jeśli niepuste, ta bariera będzie współdzielona pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Zwroty:

 • Output : uchwyt do szlabanu.

Konstruktorzy i niszczyciele

Barrier (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
Barrier (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const Barrier::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

handle
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Barrier :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla Bariery .

Atrybuty publiczne

uchwyt

::tensorflow::Output handle

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Bariera

 Barrier(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

Bariera

 Barrier(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const Barrier::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Kształty

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)