Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul

#include <sparse_ops.h>

Pomnóż SparseTensor (rzędu 2) „A” przez gęstą macierz „B”.

streszczenie

Indeksy A nie są sprawdzane pod kątem poprawności. Jednak w celu uzyskania optymalnego zachowania zalecany jest następujący format wejściowy:

if adjoint_a == false: A powinno być posortowane w leksykograficznie rosnącym porządku. Jeśli nie masz pewności, użyj SparseReorder . if adjoint_a == true: A powinno być sortowane w kolejności rosnącego wymiaru 1 (tj. w kolejności „główne kolumny” zamiast „głównych wierszy”).

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • a_indices: 2-D. indices SparseTensor , rozmiar [nnz, 2] Matrix.
 • a_values: 1-D. values SparseTensor , rozmiar [nnz] Vector.
 • a_shape: 1-D. shape SparseTensor , rozmiar [2] Vector.
 • b: 2-D. Gęsta matryca.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • adjoint_a: Użyj sprzężenia A w mnożeniu macierzy. Jeśli A jest złożone, jest to transponowane (spójnik (A)). W przeciwnym razie jest transponowana (A).
 • adjoint_b: Użyj sprzężenia B w mnożeniu macierzy. Jeśli B jest złożone, jest to transponowane (spójnik (B)). W przeciwnym razie jest to transpozycja (B).

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseTensorDenseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b)
SparseTensorDenseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b, const SparseTensorDenseMatMul::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
product

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

AdjointA (bool x)
AdjointB (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseTensorDenseMatMul .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

produkt

::tensorflow::Output product

Funkcje publiczne

SparseTensorDenseMatMul

 SparseTensorDenseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b
)

SparseTensorDenseMatMul

 SparseTensorDenseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b,
 const SparseTensorDenseMatMul::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

AdjointA

Attrs AdjointA(
 bool x
)

AdjointB

Attrs AdjointB(
 bool x
)