Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Parsing Ops

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: DecodeCSV

Konwertuj rekordy CSV na tensory.

tensorflow :: ops :: DecodeCompressed

Dekompresuj struny.

tensorflow :: ops :: DecodeJSONExample

Konwertuj przykładowe rekordy zakodowane w formacie JSON na ciągi buforów protokołu binarnego.

tensorflow :: ops :: DecodePaddedRaw

Zinterpretuj ponownie bajty łańcucha jako wektor liczb.

tensorflow :: ops :: DecodeRaw

Zinterpretuj ponownie bajty łańcucha jako wektor liczb.

tensorflow :: ops :: ParseExample

Przekształca wektor mózgu. Przykładowe protokoły (jako łańcuchy) na wpisane tensory.

tensorflow :: ops :: ParseSequenceExample

Przekształca wektor mózgu.SequenceExample protos (jako łańcuchy) na wpisane tensory.

tensorflow :: ops :: ParseSingleExample

Przekształca tf.Example proto (jako łańcuch) na wpisane tensory.

tensorflow :: ops :: ParseSingleSequenceExample

Przekształca mózg skalarny.SequenceExample proto (jako łańcuchy) na wpisane tensory.

tensorflow :: ops :: ParseTensor

Przekształca serializowany protokół tensorflow.TensorProto na Tensor .

tensorflow :: ops :: SerializeTensor

Przekształca Tensor w serializowany protokół TensorProto.

tensorflow :: ops :: StringToNumber

Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na określony typ liczbowy.