tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap :: Öznitelikler

#include <sparse_ops.h>

AddSparseToTensorsMap için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Kamusal işlevler

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bu operasyon tarafından oluşturulan SparseTensorsMap için konteyner adı.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bu operasyon tarafından oluşturulan SparseTensorsMap için paylaşılan isim.

Genel özellikler

container_

StringPiece tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::shared_name_ = ""

Kamusal işlevler

Konteyner

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Bu operasyon tarafından oluşturulan SparseTensorsMap için konteyner adı.

Varsayılan ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Bu operasyon tarafından oluşturulan SparseTensorsMap için paylaşılan isim.

Boş ise, yeni İşlemin benzersiz adı kullanılır.

Varsayılan ""