tensorflow :: ops :: LRN :: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

LRN için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

alpha_ = 1.0f
float
beta_ = 0.5f
float
bias_ = 1.0f
float
depth_radius_ = 5
int64

Kamusal işlevler

Alpha (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Genellikle pozitif bir ölçek faktörü.
Beta (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bir üs.
Bias (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Kaydırma (0'a bölmekten kaçınmak için genellikle pozitiftir).
DepthRadius (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
0-D.

Genel özellikler

alfa_

float tensorflow::ops::LRN::Attrs::alpha_ = 1.0f

beta_

float tensorflow::ops::LRN::Attrs::beta_ = 0.5f

önyargı_

float tensorflow::ops::LRN::Attrs::bias_ = 1.0f

derinlik_ yarıçapı

int64 tensorflow::ops::LRN::Attrs::depth_radius_ = 5

Kamusal işlevler

Alfa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LRN::Attrs::Alpha(
  float x
)

Genellikle pozitif bir ölçek faktörü.

Varsayılan 1

Beta

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LRN::Attrs::Beta(
  float x
)

Bir üs.

0,5'e varsayılan

Önyargı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LRN::Attrs::Bias(
  float x
)

Kaydırma (0'a bölmekten kaçınmak için genellikle pozitiftir).

Varsayılan 1

Derinlik Yarıçapı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LRN::Attrs::DepthRadius(
  int64 x
)

0-D.

1-D normalleştirme penceresinin yarı genişliği.

Varsayılan 5