tensor akışı:: işlem:: MaxPoolWithArgmax:: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

MaxPoolWithArgmax için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

Targmax_ = DT_INT64
DataType
include_batch_in_index_ = false
bool

Kamu işlevleri

IncludeBatchInIndex (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
argmax düzleştirilmiş dizinine toplu iş boyutunun dahil edilip edilmeyeceği.
Targmax (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak DT_INT64'tür.

Genel özellikler

Targmax_

DataType tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::Targmax_ = DT_INT64

include_batch_in_index_

bool tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::include_batch_in_index_ = false

Kamu işlevleri

IncludeBatchInIndex

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::IncludeBatchInIndex(
  bool x
)

argmax düzleştirilmiş dizinine toplu iş boyutunun dahil edilip edilmeyeceği.

Varsayılanlar yanlıştır

Targmax

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::Targmax(
  DataType x
)

Varsayılan olarak DT_INT64'tür.