עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient :: עו"ד

#include <array_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient .

סיכום

תכונות ציבוריות

narrow_range_ = false
bool
num_bits_ = 8
int64

פונקציות ציבוריות

NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
האם לכמת ל -2 ^ num_bits - 1 ערכים מובחנים.
NumBits (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
רוחב הביט של הכימות; בין 2 ל -16, כולל.

תכונות ציבוריות

טווח צר_

bool tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs::narrow_range_ = false

מספר_ביטים_

int64 tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs::num_bits_ = 8

פונקציות ציבוריות

טווח צר

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

האם לכמת ל -2 ^ num_bits - 1 ערכים מובחנים.

ברירת המחדל היא שקר

NumBits

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs::NumBits(
  int64 x
)

רוחב הביט של הכימות; בין 2 ל -16, כולל.

ברירת המחדל היא 8