תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

EagerSession.DevicePlacementPolicy

ציבורי סופי סטטי ציבורי EagerSession.DevicePlacementPolicy

שולט כיצד לפעול כאשר אנו מנסים להפעיל פעולה במכשיר נתון, אך ישנם טנורי קלט שאינם נמצאים במכשיר זה.

שיטות תורשתיות

ערכי האנום

סטטי הציבור הסופי EagerSession.DevicePlacementPolicy הבוטה

הפעלת פעולות עם טנורי קלט במכשיר הלא נכון תיכשל.

סופי סטטי ציבורי EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT

העתק בשקט את הטנסור, בעל עלות הביצועים מכיוון שהפעולה תיחסם עד להשלמת העותק. זוהי מדיניות ברירת המחדל למיקום.

סופי סטטי ציבורי EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT_FOR_INT32

מדיניות הצבה המעתיקה בשקט טנזורים int32 אך לא סוגים אחרים.

סופי הציבור סטטי EagerSession.DevicePlacementPolicy WARN

העתק את הטנסור למכשיר הנכון אך רשום אזהרה.