תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

טנזורים

שיעור גמר ציבורי טנזורים

שיטות מפעל בטיחותיות ליצירת אובייקטים של Tensor .

שיטות ציבוריות

טנסור סטטי <Float>
צור (צף [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 3 טנזור של אלמנטים float .
טנסור סטטי <כפול>
צור (כפול [] נתונים)
יוצר טנזור דרגה 1 של אלמנטים double .
טנסור סטטי <בוליאני>
צור (בוליאני [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר מדרג 5 של אלמנטים boolean .
טנסור סטטי <מחרוזת>
צור (בתים [] [] נתונים)
יוצר טנזור דרגה 1 של אלמנטים byte .
טנסור סטטי <ארוך>
צור (נתונים ארוכים [])
יוצר מדרג -1 של אלמנטים long .
טנסור סטטי <כפול>
ליצור (נתונים כפולים)
יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט double יחיד.
טנסור סטטי <שלם>
צור (int [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר מדרג 5 של אלמנטים int .
טנסור סטטי <שלם>
צור (int [] [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 6 טנסור של אלמנטים int .
טנסור סטטי <בוליאני>
צור נתונים (בוליאניים [] [])
יוצר מדרג -2 של אלמנטים boolean .
טנסור סטטי <Float>
צור (צף [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים float .
טנסור סטטי <כפול>
צור (כפול [] [] נתונים)
יוצר דרגה 2 טנזור של אלמנטים double .
טנסור סטטי <מחרוזת>
צור (בתים [] [] [] נתונים)
יוצר מדרג -2 של אלמנטים byte .
טנסור סטטי <מחרוזת>
צור (בתים [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים byte .
טנסור סטטי <Float>
צור (צף [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר מדרג 5 של אלמנטים float .
טנסור סטטי <שלם>
ליצור (int נתונים)
יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט int יחיד.
טנסור סטטי <ארוך>
צור (נתונים ארוכים [] [] [] [])
יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים long .
טנסור סטטי <בוליאני>
ליצור (נתונים בוליאניים)
יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט boolean יחיד.
טנסור סטטי <כפול>
צור (כפול [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 3 טנזור של אלמנטים double .
טנסור סטטי <Float>
צור (צף [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר מדרג 6 של אלמנטים float .
טנסור סטטי <מחרוזת>
צור (בתים [] נתונים)
יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט byte יחיד.
טנסור סטטי <שלם>
צור (int [] [] נתונים)
יוצר מדרג -2 של אלמנטים int .
טנסור סטטי <שלם>
צור (int [] [] [] נתונים)
יוצר טנסור דרגה 3 של אלמנטים int .
טנסור סטטי <בוליאני>
צור (בוליאני [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 3 של אלמנטים boolean .
טנסור סטטי <כפול>
צור (כפול [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 5 של טנזור של אלמנטים double .
טנסור סטטי <Float>
צור (צף נתונים)
יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט float יחיד.
טנסור סטטי <ארוך>
צור (נתונים ארוכים [] [] [])
יוצר דרגה 3 טנזור של אלמנטים long .
טנסור סטטי <בוליאני>
צור (בוליאני [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים boolean .
טנסור סטטי <Float>
צור (צף [] [] נתונים)
יוצר מדרג -2 של אלמנטים float .
טנסור סטטי <מחרוזת>
צור (בתים [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 3 טנזור של אלמנטים byte .
טנסור סטטי <ארוך>
צור (נתונים ארוכים [] [] [] [] [] [])
יוצר דרגה 6 טנסור של אלמנטים long .
טנסור סטטי <ארוך>
צור (נתונים ארוכים [] [])
יוצר מדרג -2 של אלמנטים long .
טנסור סטטי <בוליאני>
צור נתונים (בוליאניים [])
יוצר דרגה 1 של אלמנטים boolean .
טנסור סטטי <Float>
צור (צף [] נתונים)
יוצר טנזור דרגה 1 של אלמנטים float .
טנסור סטטי <ארוך>
צור (נתונים ארוכים [] [] [] [] [])
יוצר מדרג 5 של אלמנטים long .
טנסור סטטי <מחרוזת>
צור (נתוני מחרוזת)
יוצר טנסור מיתרי סקלרי באמצעות קידוד ברירת המחדל, UTF-8.
טנסור סטטי <כפול>
צור (כפול [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים double .
טנסור סטטי <בוליאני>
צור (בוליאני [] [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 6 של טנזור של אלמנטים boolean .
טנסור סטטי <שלם>
צור (int [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים int .
טנסור סטטי <ארוך>
ליצור (נתונים ארוכים)
יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט long אחד.
טנסור סטטי <מחרוזת>
ליצור (נתוני מחרוזת, ערכת תווים)
יוצר טנסור מחרוזת סקלרי באמצעות קידוד שצוין.
טנסור סטטי <כפול>
צור (כפול [] [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר דרגה 6 טנזור של אלמנטים double .
טנסור סטטי <שלם>
צור (int [] נתונים)
יוצר טנזור דרגה 1 של אלמנטים int .
טנסור סטטי <מחרוזת>
צור (בתים [] [] [] [] [] [] נתונים)
יוצר מדרג 5 של אלמנטים byte .

שיטות תורשתיות

שיטות ציבוריות

טנסור סטטי ציבורי <Float> צור (צף [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 3 טנזור של אלמנטים float .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <כפול> יצירת (נתונים כפולים [])

יוצר טנזור דרגה 1 של אלמנטים double .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <בוליאני> ליצור (בוליאני [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר מדרג 5 של אלמנטים boolean .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

סטטי הציבור מותח <string> ליצור (בייט [] [נתונים])

יוצר טנזור דרגה 1 של אלמנטים byte .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הנתונים להכניס לטנסור החדש. אלמנטים מחרוזת הם רצפים של בתים מממד המערך האחרון.

טנסור סטטי ציבורי <Long> create (data [[long]]

יוצר מדרג -1 של אלמנטים long .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <כפול> ליצור (נתונים כפולים)

יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט double יחיד.

פרמטרים
נתונים הערך להכניס לטנסור הסקלרי החדש.

טנסור סטטי ציבורי <שלם> צור (int [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר מדרג 5 של אלמנטים int .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <Ingerger> ליצור (int [] [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 6 טנסור של אלמנטים int .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <בוליאני> ליצור (נתונים [] [] בוליאניים)

יוצר מדרג -2 של אלמנטים boolean .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <Float> צור (צף [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים float .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <כפול> ליצור (נתונים כפולים [] [])

יוצר דרגה 2 טנזור של אלמנטים double .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <סטרינג> צור (בתים [] [] [] נתונים)

יוצר מדרג -2 של אלמנטים byte .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הנתונים להכניס לטנסור החדש. אלמנטים מחרוזת הם רצפים של בתים מממד המערך האחרון.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <סטרינג> צור (בתים [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים byte .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הנתונים להכניס לטנסור החדש. אלמנטים מחרוזת הם רצפים של בתים מממד המערך האחרון.

טנסור סטטי ציבורי <Float> צור (צף [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר מדרג 5 של אלמנטים float .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <Ingerger> ליצור (נתוני int)

יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט int יחיד.

פרמטרים
נתונים הערך להכניס לטנסור הסקלרי החדש.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <Long> ליצור (נתונים ארוכים [] [] [] [])

יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים long .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנזור סטטי ציבורי <בוליאני> ליצור (נתונים בוליאניים)

יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט boolean יחיד.

פרמטרים
נתונים הערך להכניס לטנסור הסקלרי החדש.

טנסור סטטי ציבורי <כפול> ליצור (נתונים כפולים [] [] [])

יוצר דרגה 3 טנזור של אלמנטים double .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <Float> צור (צף [] [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר מדרג 6 של אלמנטים float .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור ציבורי <סטרינג> ציבורי ליצור (נתוני [] נתונים)

יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט byte יחיד.

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הנתונים להכניס לטנסור החדש. אלמנטים מחרוזת הם רצפים של בתים מממד המערך האחרון.

טנסור סטטי ציבורי <Integer> ליצור (int [] [] נתונים)

יוצר מדרג -2 של אלמנטים int .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <Integer> ליצור (int [] [] [] נתונים)

יוצר טנסור דרגה 3 של אלמנטים int .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <בוליאני> ליצור (נתונים בוליאניים [] [] [])

יוצר דרגה 3 של אלמנטים boolean .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <כפול> ליצור (כפול [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 5 של טנזור של אלמנטים double .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <Float> ליצור (נתוני float)

יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט float יחיד.

פרמטרים
נתונים הערך להכניס לטנסור הסקלרי החדש.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <Long> ליצור (נתונים [[[[] [] ארוכים)])

יוצר דרגה 3 טנזור של אלמנטים long .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <בוליאני> ליצור (בוליאני [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים boolean .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <Float> צור (צף [] [] נתונים)

יוצר מדרג -2 של אלמנטים float .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <סטרינג> צור (בתים [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 3 טנזור של אלמנטים byte .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הנתונים להכניס לטנסור החדש. אלמנטים מחרוזת הם רצפים של בתים מממד המערך האחרון.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <Long> create (long [] [] [] [] [] [] data)

יוצר דרגה 6 טנסור של אלמנטים long .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <ארוך> ליצור (נתונים ארוכים [] [])

יוצר מדרג -2 של אלמנטים long .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנזור סטטי ציבורי <בוליאני> ליצור (נתונים [] בוליאניים)

יוצר דרגה 1 של אלמנטים boolean .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <Float> צור (צף [] נתונים)

יוצר טנזור דרגה 1 של אלמנטים float .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <Long> ליצור (נתונים ארוכים [] [] [] [] [])

יוצר מדרג 5 של אלמנטים long .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

סטטי הציבור מותח <string> ליצור (נתוני מחרוזת)

יוצר טנסור מיתרי סקלרי באמצעות קידוד ברירת המחדל, UTF-8.

פרמטרים
נתונים המיתר להכניס למתח הסקלרי החדש.

טנסור סטטי ציבורי <כפול> ליצור (כפול [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים double .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <בוליאני> ליצור (בוליאני [] [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 6 של טנזור של אלמנטים boolean .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <שלם> צור (int [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 4 טנזור של אלמנטים int .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

סטטי הציבור מותח <לונג> ליצור (נתונים ארוכים)

יוצר טנסור סקלרי המכיל אלמנט long אחד.

פרמטרים
נתונים הערך להכניס לטנסור הסקלרי החדש.

ליצור טנזור סטטי ציבורי <מחרוזת> (נתוני מחרוזת, ערכת תווים)

יוצר טנסור מחרוזת סקלרי באמצעות קידוד שצוין.

פרמטרים
נתונים המיתר להכניס למתח הסקלרי החדש.
ערכת תווים הקידוד ממחרוזת לבייטים.

טנסור סטטי ציבורי <כפול> ליצור (כפול [] [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר דרגה 6 טנזור של אלמנטים double .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור ציבורי סטטי ציבורי <Integer> ליצור (int [] נתונים)

יוצר טנזור דרגה 1 של אלמנטים int .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הערכים להכניס לטנסור החדש. מידות הטנסור החדש יתאימו לאלו של המערך.

טנסור סטטי ציבורי <String> ליצור (בתים [] [] [] [] [] [] נתונים)

יוצר מדרג 5 של אלמנטים byte .

פרמטרים
נתונים מערך המכיל את הנתונים להכניס לטנסור החדש. אלמנטים מחרוזת הם רצפים של בתים מממד המערך האחרון.