Uyarı: Bu API kullanımdan kaldırıldı ve TensorFlow'un gelecekteki bir sürümünde , değişim kararlı hale geldikten sonra kaldırılacaktır.

EagerSession.DevicePlacementPolicy

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
genel statik nihai numaralandırma EagerSession.DevicePlacementPolicy

Belirli bir cihazda bir işlemi çalıştırmaya çalıştığımızda ancak bazı giriş tensörleri o cihazda olmadığında nasıl davranılacağını kontrol eder.

Kalıtsal Yöntemler

Numaralandırma Değerleri

genel statik final EagerSession.DevicePlacementPolicy AÇIK

Giriş tensörleriyle yanlış cihazda çalıştırma işlemleri başarısız olur.

genel statik final EagerSession.DevicePlacementPolicy SESSİZ

Kopyalama tamamlanana kadar işlem bloke olacağından performans maliyeti olan tensörü sessizce kopyalayın. Bu, varsayılan yerleştirme politikasıdır.

genel statik final EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT_FOR_INT32

int32 tensörlerini sessizce kopyalayan ancak diğer türleri kopyalamayan yerleştirme politikası.

genel statik final EagerSession.DevicePlacementPolicy WARN

Tensörü doğru cihaza kopyalayın, ancak bir uyarı kaydedin.