אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

TensorFlowException

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.
TensorFlowException המעמד הסופי הציבור

חריג לא מסומן שנזרק בעת ביצוע גרפי TensorFlow.

שיטות בירושה