אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

TensorFlowException

כיתת גמר ציבורית TensorFlowException

חריג לא מסומן שנזרק בעת ביצוע גרפי TensorFlow.

שיטות תורשתיות