ارجاعات API اضافی

این بخش شامل مجموعه های اضافی از صفحات مرجع API برای پروژه ها و بسته های جدا از بسته tensorflow است، اما صفحات فرعی اختصاصی ندارند.

مخزن TensorFlow Models

مخزن TensorFlow Models پیاده سازی هایی از مدل های پیشرفته (SOTA) را ارائه می دهد.

فهرست رسمی/پروژه‌ها شامل مجموعه‌ای از مدل‌های SOTA است که از API سطح بالای TensorFlow استفاده می‌کنند. آنها در نظر گرفته شده اند که به خوبی نگهداری شوند، آزمایش شوند و با آخرین API TensorFlow به روز شوند.

کد کتابخانه ای که برای ساخت و آموزش این مدل ها استفاده می شود به صورت یک بسته پیپ موجود است. شما می توانید آن را با استفاده از:

$ pip install tensorflow-models-official  # For the latest release
$ #or
$ pip install tf-models-nightly # For the nightly build

برای نصب بسته از منبع، به این دستورالعمل ها مراجعه کنید.

tensorflow-models-official pip شامل دو ماژول سطح بالا است: tensorflow_models و orbit . شما می توانید آنها را با:

import tensorflow_models as tfm
import orbit

مدل های تنسورفلو

مرجع API

ماژول tensorflow_models مدل‌های ساختمانی و آموزش پیکربندی را مدیریت می‌کند. عملکرد ویژه برنامه تحت tfm.vision و tfm.nlp در دسترس است.

مدار

مرجع API

ماژول orbit یک کتابخانه انعطاف پذیر و سبک برای نوشتن کد حلقه آموزشی سفارشی شده در TensorFlow تعریف می کند. Orbit در مورد نوع مدل هایی که با آنها کار می کند انعطاف پذیر است. می‌توانید از Orbit برای آموزش مدل‌های Keras (به عنوان جایگزینی برای Keras' Model.fit ) استفاده کنید، اما اصلاً لازم نیست از Keras استفاده کنید. Orbit به طور یکپارچه با tf.distribute ادغام می شود و از اجرا بر روی انواع دستگاه های مختلف (CPU، GPU و TPU) پشتیبانی می کند.