Google متعهد به پیشبرد برابری نژادی برای جوامع سیاه است. ببینید چگونه.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

انجمن ها

ما به عنوان یک جامعه ، بسیاری از همکاری های خود را در لیست های پستی عمومی انجام می دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که اگر با استفاده از TensorFlow ، Stack Overflow و GitHub به دنبال کمک هستید بهترین مکانهای اولیه برای جستجو هستند.

لیست عمومی TensorFlow

 • اعلام - تبلیغات کم حجم از نسخه های جدید.
 • بحث - بحث در مورد جامعه عمومی در مورد TensorFlow.
 • توسعه دهندگان - بحث در مورد توسعه دهندگان مشارکت در TensorFlow.
 • مستندات - بحث برای مشارکت در مستندات TensorFlow. برای ترجمه لیست انجمنها برای لیست های اسناد خاص زبان مراجعه کنید.
 • تست - بحث و سؤال درباره تست TensorFlow 2.

لیست های خاص پروژه

این پروژه ها در داخل سازمان TensorFlow GitHub دارای لیست هایی هستند که به انجمن های آنها اختصاص داده شده است:

گروه های علاقه ویژه

گروههای علاقه ویژه TensorFlow (SIG) از همکاری جامعه در کانون های خاص پروژه پشتیبانی می کنند. اعضای این گروه ها برای ساخت و پشتیبانی از پروژه های مرتبط TensorFlow با یکدیگر همکاری می کنند. در حالی که بایگانی آنها عمومی است ، SIG های مختلف سیاست های عضویت خود را دارند.

 • addons - پشتیبانی از افزودنیهای SIG ، برای پسوندهای TensorFlow که به API پایدار تأیید می کنند.
 • build - پشتیبانی از SIG Build ، برای ساخت ، توزیع و بسته بندی TensorFlow.
 • io - پشتیبانی از SIG IO ، برای سیستمهای پرونده و قالبهایی که در TensorFlow هسته در دسترس نیستند.
 • jvm - پشتیبانی از SIG JVM ، ساختن پشتیبانی جاوا و JVM برای TensorFlow.
 • keras - لیست پستی کاربران Keras ، برای بررسی طرح ها و بحث های مربوط به SIG Keras.
 • میکرو - پشتیبانی از SIG Micro ، با تمرکز بر استقرار کم مصرف TF Lite.
 • mlir - پشتیبانی از SIG MLIR ، همکاری در زمینه MLIR ، نمایندگی چند سطح چند منظوره.
 • شبکه سازی - پشتیبانی از شبکه SIG ، برای اضافه کردن پروتکل های شبکه به غیر از gRPC.
 • زنگ زدگی - پشتیبانی از SIG Rust ، برای اتصال زبان Rust.
 • swift - پشتیبانی از SIG Swift ، توسعه Swift برای TensorFlow.
 • tensorboard - پشتیبانی از SIG TensorBoard ، برای توسعه افزونه و سایر موارد.