Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

لیست های پستی

ما به عنوان یک انجمن ، بیشتر همکاری خود را در لیست های پستی عمومی انجام می دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که اگر به دنبال کمک برای استفاده از مسائل TensorFlow ، Stack Overflow و GitHub هستید بهترین مکانهای اولیه برای جستجو هستند.

لیست های عمومی TensorFlow

لیست های خاص پروژه

این پروژه ها در داخل سازمان TensorFlow GitHub دارای لیست های اختصاص یافته به انجمن های خود هستند:

گروههای علاقه ویژه

گروههای علاقه ویژه TensorFlow (SIGs) از همکاری جامعه در زمینه های خاص پروژه پشتیبانی می کنند. اعضای این گروه ها برای ساخت و پشتیبانی از پروژه های مرتبط با TensorFlow با هم همکاری می کنند. در حالی که بایگانی های آنها عمومی است ، SIG های مختلف سیاست های عضویت خاص خود را دارند.

 • addons - پشتیبانی از SIG Addons ، برای پسوندهای TensorFlow که به API پایدار تأیید می شوند.
 • build - پشتیبانی از SIG Build ، برای ساخت ، توزیع و بسته بندی TensorFlow.
 • io - پشتیبانی از SIG IO ، برای سیستم فایلها و قالبهایی که در هسته TensorFlow موجود نیست.
 • jvm - پشتیبانی از SIG JVM ، ایجاد پشتیبانی از Java و JVM برای TensorFlow.
 • keras - لیست پستی کاربران Keras ، برای بررسی طراحی و بحث در مورد SIG Keras.
 • micro - پشتیبانی از SIG Micro ، تمرکز بر استقرار کم مصرف TF Lite.
 • mlir - پشتیبانی از SIG MLIR ، همکاری درمورد MLIR ، نمایندگی چند سطح متوسط.
 • شبکه سازی - پشتیبانی از شبکه SIG ، برای افزودن پروتکل های شبکه به غیر از gRPC.
 • زنگ - پشتیبانی از SIG Rust ، برای اتصالات زبان Rust.
 • swift - پشتیبانی از SIG Swift ، توسعه Swift برای TensorFlow.
 • tensorboard - پشتیبانی از SIG TensorBoard ، برای توسعه پلاگین و سایر مشارکت ها.