لیست های پستی

به عنوان یک جامعه، ما بیشتر همکاری خود را در لیست های پستی عمومی انجام می دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که اگر برای استفاده از TensorFlow به دنبال کمک هستید، مشکلات TensorFlow Forum ، Stack Overflow و GitHub بهترین مکان‌های اولیه برای جستجو هستند. برای دریافت خلاصه ای از به روز رسانی ها از تیم TensorFlow در هر سه ماهه، در خبرنامه TensorFlow مشترک شوید.

لیست ها و انجمن های عمومی TensorFlow

 • اعلام - اعلان های کم حجم نسخه های جدید.
 • بحث - بحث عمومی جامعه پیرامون TensorFlow.
 • توسعه دهندگان - بحث برای توسعه دهندگانی که در TensorFlow مشارکت دارند.
 • مستندات - بحث برای مشارکت در مستندسازی TensorFlow. برای فهرست‌های اسناد خاص زبان ، ترجمه‌های انجمن را ببینید.
 • تست - بحث و سوال در مورد تست TensorFlow 2.

لیست های خاص پروژه

این پروژه‌ها در سازمان TensorFlow GitHub دارای فهرست‌هایی هستند که به جوامع خود اختصاص داده شده‌اند:

 • hub - بحث و همکاری در اطراف TensorFlow Hub .
 • Magenta-discuss - بحث کلی در مورد توسعه و مسیرهای Magenta .
 • tensor2tensor - بحث و پشتیبانی همتا برای Tensor2Tensor.
 • tfjs-announce - اعلامیه های منتشر شده جدید TensorFlow.js.
 • tfjs - بحث و پشتیبانی همتا برای TensorFlow.js.
 • tflite - بحث و پشتیبانی همتا برای TensorFlow Lite.
 • tfprobability - بحث و پشتیبانی همتا برای TensorFlow Probability.
 • tfx - بحث و همکاری پیرامون TensorFlow Extended (TFX) .
 • tpu-users - بحث انجمن و پشتیبانی از کاربران TPU.
 • xla-dev - بحث برای توسعه دهندگانی که در کامپایلر XLA مشارکت دارند.

گروه های علاقه خاص

گروه‌های علاقه ویژه تنسورفلو (SIG) از همکاری جامعه بر روی پروژه‌های خاص پشتیبانی می‌کنند. اعضای این گروه ها برای ساخت و حمایت از پروژه های مرتبط با تنسورفلو با یکدیگر همکاری می کنند. در حالی که آرشیو آنها عمومی است، SIG های مختلف سیاست های عضویت خود را دارند.

 • افزونه ها - پشتیبانی از افزونه های SIG، برای برنامه های افزودنی به TensorFlow که API پایدار را تأیید می کنند.
 • ساخت - پشتیبانی از SIG Build، برای ساخت، توزیع و بسته بندی TensorFlow.
 • io - پشتیبانی از SIG IO، برای سیستم های فایل و فرمت هایی که در هسته TensorFlow موجود نیستند.
 • jvm - پشتیبانی از SIG JVM، ساخت جاوا و پشتیبانی JVM برای TensorFlow.
 • keras - لیست پستی کاربران Keras، برای بررسی طراحی و بحث های مربوط به SIG Keras.
 • میکرو - پشتیبانی از SIG Micro، با تمرکز بر روی استقرار TF Lite کم مصرف.
 • mlir - پشتیبانی از SIG MLIR، همکاری در اطراف MLIR، نمایندگی چند سطحی متوسط.
 • شبکه - پشتیبانی از شبکه SIG، برای افزودن پروتکل های شبکه به غیر از gRPC.
 • rust - پشتیبانی از SIG Rust، برای اتصالات زبان Rust.
 • swift - پشتیبانی از SIG Swift، توسعه Swift برای TensorFlow.
 • tensorboard - پشتیبانی از SIG TensorBoard، برای توسعه افزونه و سایر مشارکت‌ها.