با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.


TensorFlow Everywhere مجموعه ای از رویدادهای جهانی است که توسط TensorFlow و جوامع یادگیری ماشین در سراسر جهان رهبری می شود.

برای به‌روزرسانی رویداد بعدی TensorFlow Everywhere، تنسورفلو را در توییتر دنبال کنید.