תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

CastOp

CastOp מעמד ציבורי

מטילה TensorBuffer לסוג הנתונים שצוינו.

בוני ציבור

CastOp ( סוג הנתונים destinationType)
בונה CastOp.

שיטות ציבוריות

TensorBuffer

שיטות תורשתיות

בוני ציבור

הציבור CastOp ( סוג הנתונים destinationType)

בונה CastOp.

הערה: המרת סוג רק מסוימים TensorBuffer on-the-fly ולא במעבד, בבקשה ישירות להשתמש TensorBuffer.createFrom(TensorBuffer, DataType) .

כאשר אופ זה מבוצע, אם המקורי TensorBuffer כבר destinationType , למאגר המקורי יוחזר ישירות.

פרמטרים
סוג היעד סוג של casted TensorBuffer .
זורק
IllegalArgumentException אם destinationType אינו DataType.UINT8 ולא DataType.FLOAT32 .

שיטות ציבוריות

הציבור TensorBuffer חל ( TensorBuffer קלט)

פרמטרים
קֶלֶט