תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

TensorOperator

TensorOperator ממשק ציבורי
כיתות משנה עקיפות

חל פעולה מסוימת על TensorBuffers.

שיטות ציבוריות

מופשט TensorBuffer

שיטות תורשתיות

שיטות ציבוריות

הציבור מופשט TensorBuffer חל ( TensorBuffer קלט)

פרמטרים
קֶלֶט
ראה גם