השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

מדדי הוגנות

מדדי הוגנות היא ספרייה המאפשרת חישוב קל של מדדי הוגנות שמזוהים בדרך כלל עבור מסווגים בינאריים ורב-סיווגים. בעזרת חבילת הכלים אינדיקטורים הוגנות, אתה יכול:

 • חישבו מדדי הוגנות נפוצים עבור מודלים לסיווג
 • השווה ביצועי מודלים בין קבוצות משנה לקו בסיס או למודלים אחרים
 • השתמש במרווחי ביטחון כדי להראות פערים מובהקים סטטיסטית
 • בצע הערכה על פני סף מרובה

השתמש במדדי הוגנות באמצעות:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

אֶמְצָעִי