veri kümesi

@available(*, deprecated, message: "Datasets will be removed in S4TF v0.10. Please use the new Batches API instead.")
@frozen
public struct Dataset<Element> where Element : TensorGroup
extension Dataset: Sequence

Potansiyel olarak büyük bir öğe kümesini temsil eder.

Bir Dataset eleman tensörlerinin topluluğu olarak bir giriş boru hattını temsil etmek için kullanılabilir.