TensorBoard: مجموعه ابزار تجسم TensorFlow

TensorBoard تجسم و ابزار مورد نیاز برای آزمایش یادگیری ماشین را فراهم می کند:
  • ردیابی و تجسم معیارهایی مانند از دست دادن و دقت
  • تجسم نمودار مدل (عملیات و لایه ها)
  • مشاهده هیستوگرام وزنه ها ، بایاس ها یا سایر حسگرها با تغییر در طول زمان
  • پروژه های تعبیه شده در فضای بعدی
  • نمایش تصاویر ، متن و داده های صوتی
  • پروفایل برنامه های TensorFlow
  • و خیلی بیشتر
TensorBoard.dev به شما امکان می دهد به راحتی نتایج آزمایش خود را میزبانی ، ردیابی و به اشتراک بگذارید.