Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Logging Ops

streszczenie

Zmienne

Arguments
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **
audio
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()
TensorProto
image
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
max_images_ = 3
int64
max_outputs_ = x
ret
operation
Operation
ret
return
sample_rate
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames **
summary
than
audio **If max_outputs is greater
Wysyła bufor protokołu Summary z dźwiękiem.

Funkcje

AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate)
AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate, const AudioSummary::Attrs & attrs)
BadColor (const TensorProto & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Kolor używany dla pikseli o wartościach nieskończonych.
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor)
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, const ImageSummary::Attrs & attrs)
MaxImages (int64 x)
Attrs
MaxOutputs (int64 x)
Attrs
node () const
::tensorflow::Node *
range (It represents the value of a *pixel in the output image).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the
Maksymalna liczba elementów wsadowych do generowania obrazów.

Zajęcia

tensorflow :: ops :: Assert

Potwierdza, że ​​podany warunek jest prawdziwy.

tensorflow :: ops :: HistogramSummary

Wyprowadza bufor protokołu Summary z histogramem.

tensorflow :: ops :: MergeSummary

Łączy podsumowania.

tensorflow :: ops :: Print

Wyświetla listę tensorów.

tensorflow :: ops :: PrintV2

Wyświetla łańcuch znaków skalarnych.

tensorflow :: ops :: ScalarSummary

Wyprowadza bufor protokołu Summary z wartościami skalarnymi.

tensorflow :: ops :: TensorSummary

Wyprowadza bufor protokołu Summary z tensorem.

tensorflow :: ops :: TensorSummaryV2

Wyprowadza bufor protokołu Summary z tensorem i danymi dla każdej wtyczki.

tensorflow :: ops :: Timestamp

Podaje czas od epoki w sekundach.

Zmienne

Argumenty

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc ** Arguments

audio

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * audio

zły_kolor_

TensorProto bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()

wizerunek

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * image

max_images_

int64 max_images_ = 3

max_outputs_

ret max_outputs_ = x

operacja

Operation operation

gnić

return ret

próbna stawka

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames ** sample_rate

streszczenie

::tensorflow::Output summary

niż

audio **If max_outputs is greater than

Wyprowadza bufor protokołu Summary z dźwiękiem.

Wyprowadza bufor protokołu Summary z obrazami.

Podsumowanie ma maksymalnie max_outputs wartości podsumowania zawierające dźwięk. Dźwięk jest zbudowany z tensor który musi być trójwymiarowy z kształtem [batch_size, frames, channels] lub dwuwymiarowy z kształtem [batch_size, frames] . Zakłada się, że wartości mieszczą się w zakresie [-1.0, 1.0] z częstotliwością próbkowania równą sample_rate .

Argument tag jest skalarnym Tensor typu string . Służy do budowania tag wartości podsumowania:

 • Jeśli max_outputs wynosi 1, tag podsumowujący to tag „*”

Podsumowanie ma maksymalnie max_images wartości podsumowania zawierające obrazy. Obrazy są zbudowane z tensor który musi być 4-D z kształtem [batch_size, height, width, channels] i gdzie channels mogą być:

 • 1: tensor jest interpretowany jako skala szarości.
 • 3: tensor jest interpretowany jako RGB.
 • 4: tensor jest interpretowany jako RGBA.

Obrazy mają taką samą liczbę kanałów jak tensor wejściowy. W przypadku danych zmiennoprzecinkowych wartości są normalizowane po jednym obrazie na raz, tak aby mieściły się w zakresie [0, 255] . Wartości uint8 pozostają niezmienione. Operacja wykorzystuje dwa różne algorytmy normalizacji:

 • Jeśli wszystkie wartości wejściowe są dodatnie, są przeskalowywane, więc największa wynosi 255.
 • Jeśli jakakolwiek wartość wejściowa jest ujemna, wartości są przesuwane, tak aby wartość wejściowa 0,0 wynosiła 127. Są one następnie przeskalowywane, tak aby najmniejsza wartość wynosiła 0 lub największa 255.

Argument tag jest skalarnym Tensor typu string . Służy do budowania tag wartości podsumowania:

 • Jeśli max_images wynosi 1, tag podsumowujący to tag „*”

Funkcje

Podsumowanie audio

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate
)

Podsumowanie audio

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate,
 const AudioSummary::Attrs & attrs
)

BadColor

TF_MUST_USE_RESULT Attrs BadColor(
 const TensorProto & x
)

Kolor używany dla pikseli o wartościach nieskończonych.

Domyślnie Tensor

ImageSummary

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor
)

ImageSummary

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 const ImageSummary::Attrs & attrs
)

MaxImages

Attrs MaxImages(
 int64 x
)

MaxOutputs

Attrs MaxOutputs(
 int64 x
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

zasięg

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the range(
 It represents the value of a *pixel in the output image
).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments

Maksymalna liczba elementów wsadowych do generowania obrazów.

Domyślnie 3