از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

بدون Op

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: NoOp

هیچ کاری نمی کند