תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

אפשרויות הלהבה

מחלקה סטטית ציבורית EagerSession.Options

שיטות ציבוריות

אפשרויות הלהבה
אסינכרון (ערך בוליאני)
שולט באופן ביצוע פעולות שנשלחות בפועל.
להוט
לבנות ()
בונה הפעלה נלהבת עם האפשרויות שנבחרו.
אפשרויות הלהבה
config (ערך בתים [])
מגדיר את ההפעלה על סמך הנתונים שנמצאו במאגר שסופק, שהוא סדרתי TensorFlow config proto.
אפשרויות הלהבה
devicePlacementPolicy (ערך EagerSession.DevicePlacementPolicy )
שולט כיצד לפעול כאשר אנו מנסים להפעיל פעולה במכשיר נתון, אך ישנם טנורי קלט שאינם נמצאים במכשיר זה.
אפשרויות הלהבה
resourceCleanupStrategy (ערך EagerSession.ResourceCleanupStrategy )
שולט כיצד מנקים את משאבי TensorFlow כאשר אין צורך עוד.

שיטות תורשתיות

שיטות ציבוריות

הציבור EagerSession.Options async (ערך בוליאני)

שולט באופן ביצוע פעולות שנשלחות בפועל.

כאשר הוא מוגדר כ- true, כל פעולה מבוצעת בצורה לא סינכרונית (במקרה כזה פעולות מסוימות עשויות להחזיר יציאות "לא מוכנות"). כאשר הוא מוגדר כ- false, כל הפעולות מבוצעות באופן סינכרוני.

כברירת מחדל נעשה שימוש בביצוע סינכרוני.

פרמטרים
ערך נכון לביצוע אסינכרוני, שקר לסינכרוני.

בניית EagerSession ציבורית ()

בונה הפעלה נלהבת עם האפשרויות שנבחרו.

תצורת התצורה הציבורית EagerSession.Options (ערך בתים [])

מגדיר את ההפעלה על סמך הנתונים שנמצאו במאגר שסופק, שהוא סדרתי TensorFlow config proto.

אזהרה: התמיכה בתכונה זו כפופה לשינויים מאחר וייתכן שלא יתמכו בפרוטות TensorFlow בנקודות הקצה הציבוריות בעתיד.

פרמטרים
ערך פרוטו תצורה סדרתי

public EagerSession.Options devicePlacementPolicy (ערך EagerSession.DevicePlacementPolicy )

שולט כיצד לפעול כאשר אנו מנסים להפעיל פעולה במכשיר נתון, אך ישנם טנורי קלט שאינם נמצאים במכשיר זה.

SILENT משמש כברירת מחדל.

פרמטרים
ערך מדיניות להחיל

public EagerSession.Options resourceCleanupStrategy (ערך EagerSession.ResourceCleanupStrategy )

שולט כיצד מנקים את משאבי TensorFlow כאשר אין צורך עוד.

IN_BACKGROUND משמש כברירת מחדל.

פרמטרים
ערך אסטרטגיה לשימוש