این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

افزودنیهای TensorFlow
TensorFlow Addons مخزن مشارکتهایی است که با الگوهای API تکمیل شده مطابقت دارد ، اما عملکرد جدیدی را که در TensorFlow هسته وجود ندارد ، پیاده سازی می کند. TensorFlow بطور طبیعی تعداد زیادی از اپراتورها ، لایه ها ، اندازه گیری ها ، ضررها و بهینه سازها را پشتیبانی می کند. با این حال ، در یک زمینه سریع حرکت مانند ML ، بسیاری از تحولات جدید جالب وجود دارد که نمی توانند در هسته اصلی TensorFlow ادغام شوند (زیرا کاربرد گسترده آنها هنوز مشخص نیست ، یا بیشتر توسط زیر مجموعه های کوچکتر جامعه استفاده می شود).

نصب و راه اندازی

ساختمانهای پایدار

برای نصب آخرین نسخه ، موارد زیر را اجرا کنید:

 pip install tensorflow-addons
 

برای استفاده از افزونه‌ها:

 import tensorflow as tf
import tensorflow_addons as tfa
 

ساختمانهای شبانه

همچنین ساختهای شبانه TensorFlow Addons در زیر بسته pip tfa-nightly که در برابر آخرین نسخه پایدار tfa-nightly ساخته شده است. ساختهای شبانه دارای ویژگی های جدیدتری هستند اما ممکن است نسبت به نسخه های نسخه پایدارتر باشند.

 pip install tfa-nightly
 

نصب از منبع

همچنین می توانید از مبدأ نصب کنید. این نیاز به سیستم ساخت بازل دارد.

 git clone https://github.com/tensorflow/addons.git
cd addons

# If building GPU Ops (Requires CUDA 10.0 and CuDNN 7)
export TF_NEED_CUDA=1
export CUDA_HOME="/path/to/cuda10" (default: /usr/local/cuda)
export CUDNN_INSTALL_PATH="/path/to/cudnn" (default: /usr/lib/x86_64-linux-gnu)

# This script links project with TensorFlow dependency
python3 ./configure.py

bazel build build_pip_pkg
bazel-bin/build_pip_pkg artifacts

pip install artifacts/tensorflow_addons-*.whl
 

مفاهیم اصلی

API استاندارد در Subpackages

تجربه کاربر و قابلیت نگهداری پروژه مفاهیم اساسی در TF-Addons است. برای دستیابی به این موارد ، ما نیاز داریم که برنامه های افزودنی ما مطابق با الگوهای API تعیین شده در هسته TensorFlow باشد.

گزینه های سفارشی GPU / CPU

مهمترین مزیت TonsorFlow Addons این است که گزینه های precompiled وجود دارد. اگر نصب CUDA 10 یافت نشود ، op به طور خودکار به اجرای CPU بر می گردد.

حفظ پروکسی

Addons برای جابجایی زیر مجموعه ها و زیرمجموع ها طراحی شده است تا بتواند توسط کاربرانی که تخصص و علاقه خاصی به آن مؤلفه دارند ، آنها را حفظ کنند.

نگهداری از خرده خرده فروشی فقط پس از کمک قابل توجهی به منظور محدود کردن تعداد کاربران با اجازه نوشتن اعطا می شود. مشارکت ها می توانند به صورت بسته شدن شماره ، رفع اشکال ، مستندات ، کد جدید یا بهینه سازی کد موجود باشند. قابلیت نگهداری زیرمجاز را می توان با استفاده از مانع پایین برای ورود به آنها اعطا کرد زیرا این شامل اجازه های نوشتن برای repo نمی شود.

برای اطلاعات بیشتر ، در مورد این موضوع به RFC مراجعه کنید.

ارزیابی دوره ای خرده فرهای

با توجه به ماهیت این مخزن ، بسته های فرعی و زیرمجموعه ها ممکن است با گذشت زمان ، برای جامعه کمتری و مفیدتر شوند. به منظور پایدار نگه داشتن مخزن ، ما بررسی های سالانه کد خود را انجام می دهیم تا اطمینان حاصل شود که همه چیز همچنان در repo تعلق دارد. عوامل موثر در این بررسی عبارتند از:

  1. تعداد نگهدارنده های فعال
  2. مقدار استفاده از OSS
  3. تعداد مشکلات یا اشکالات منتسب به کد
  4. اگر اکنون یک راه حل بهتر موجود است

عملکردی در افزونه های TensorFlow را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد:

  • پیشنهادی : API به خوبی نگهداری شده؛ استفاده تشویق می شود
  • دلسرد : گزینه جایگزین بهتری وجود دارد. API به دلایل تاریخی نگهداری می شود. یا API به تعمیر و نگهداری نیاز دارد و مدت انتظار است که کاهش می یابد.
  • مستهلک شده : از خطر خود استفاده کنید. موضوع حذف شده است

تغییر وضعیت بین این سه گروه به شرح زیر است: پیشنهادی <- دلسرد - - مستهلک.

مدت زمان بین یک API به عنوان مستهلک شدن و حذف شدن 90 روز خواهد بود. منطق بودن:

  1. در صورت انتشار ماهانه TensorFlow Addons ، 2-3 نسخه قبل از حذف API وجود خواهد داشت. یادداشتهای منتشر شده می توانند هشدار کافی را به کاربر بدهند.

  2. 90 روز به نگهدارندگان فرصت کافی برای اصلاح کد خود را می دهد.

مشارکت کننده

TF-Addons یک پروژه منبع باز توسط جامعه است. به این ترتیب ، این پروژه به کمک های عمومی ، رفع اشکال و مستندات بستگی دارد. لطفاً راهنمایی های مربوط به مشارکت را ببینید. این پروژه به کد رفتار TensorFlow پایبند است . با شرکت ، انتظار می رود که این کد را حفظ کنید.

انجمن

مجوز

مجوز Apache 2.0