אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

DataType

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.
DataType הסופי הסופי הציבורי

מייצג את סוג האלמנטים Tensor כ-enum.

שיטות בירושה

ערכים מנויים

Public static final DataType BOOL

בוליאנית.

Public static final DataType DOUBLE

נקודה צפה 64 סיביות דיוק כפול.

Public static final DataType FLOAT

נקודה צפה יחידה של 32 סיביות.

סופי סטטי ציבורי DataType INT32

מספר שלם בסימן 32 סיביות.

Public Static Final DataType INT64

מספר שלם בסימן 64 סיביות.

סופי נתונים סטטי ציבורי STRING

רצף של בתים.

TensorFlow משתמש בסוג STRING עבור רצף שרירותי של בתים.

Public Static Final DataType UINT8

מספר שלם ללא סימן של 8 סיביות.