אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

SavedModelBundle.Loader

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.
כיתת גמר סטטית ציבורית SavedModelBundle.Loader

אפשרויות לטעינת SavedModel.

שיטות ציבוריות

SavedModelBundle
לטעון ()
טען SavedModelBundle עם האפשרויות שהוגדרו.
SavedModelBundle.Loader
withConfigProto (בייט [] configProto)
הגדר תצורה של אובייקט Session שנוצר בעת טעינת המודל.
SavedModelBundle.Loader
withRunOptions (אפשרויות בתים [])
מגדיר אפשרויות לשימוש בעת ביצוע פעולות אתחול מודל.
SavedModelBundle.Loader
withTags (מחרוזת ... תגיות)
מגדיר את קבוצת התגים המזהה את הגרף הספציפי במודל השמור לטעינה.

שיטות תורשתיות

שיטות ציבוריות

עומס ציבורי של SavedModelBundle ()

טען SavedModelBundle עם האפשרויות שהוגדרו.

Public SavedModelBundle.Loader withConfigProto (byte [] configProto)

הגדר תצורה של אובייקט Session שנוצר בעת טעינת המודל.

Public SavedModelBundle.Loader withRunOptions (אפשרויות בתים [])

מגדיר אפשרויות לשימוש בעת ביצוע פעולות אתחול מודל.

פרמטרים
אפשרויות מאגר פרוטוקולי RunOptions מסדרת .

Public SavedModelBundle.Loader withTags (מחרוזת ... תגיות)

מגדיר את קבוצת התגים המזהה את הגרף הספציפי במודל השמור לטעינה.

פרמטרים
תגים התגים המזהים את MetaGraphDef הספציפי לטעינה.